Gemeenteraad stemt in met het nieuwbouwplan Poeleweg in IJhorst. Omwonenden overwegen gang naar Raad van State

De gemeenteraad van Staphorst heeft gisteravond ingestemd met het woningbouwplan Poeleweg in IJhorst waar maximaal 39 woningen komen. Gemeente en en ontwikkelaar realiseren de wijk samen.

Het uitbreidingsplan Poeleweg.

Het uitbreidingsplan Poeleweg. Streekredactie

De gemeenteraad kwam deels tegemoet aan de bezwaren van omwonenden als het gaat om een bospad, een speelplek en lagere goothoogtes aan de randen van de nieuwe wijk.

Het grootste bezwaar van de omwonenden blijft echter bestaan. Dat zijn elf rijtjeswoningen op de grens met de aanliggende wijk Ywehof. De buurt eist dat deze verplaatst worden, vanwege de privacy en het uitzicht. Dat gaat niet door. Dan zou het hele bestemmingsplan op de schop moeten en dat levert forse vertraging op. IJhorst heeft volgens de meerderheid van de raad de huizen te hard nodig. Het algemeen belang gaat voor de wens van enkele bewoners.

Dan maar vertraging

CDA en Gemeentebelangen stemden tegen het plan. Ze vinden dat er dan maar wat vertraging moet optreden, maar dan heb je wel een beter plan. Ook de burgerparticipatie liet te wensen over, vinden omwonenden. Ze overwegen nu een gang naar de Raad van State. Ze juichen de woningbouw toe, maar dit plan kan volgens hen veel beter.