Gootjes en verzakte putten leiden tot wanhoop bij mindermobiele weggebruikers in Vledder

Het zijn vaak kleine onvolkomenheden in het straatbeeld die het voor mensen met rollators, scootmobielen en rolstoelen lastig maakt om zich veilig te verplaatsen. In Wilhelminaoord en Vledder werd in twee middagen een inventarisatie gemaakt van de problemen waar deze doelgroep tegenaan rolt: van gootjes en verzakte putten, tot overwoekerde schelpenpaadjes tot scheve straatstenen.

Anneke Kuiper loopt achter haar rollator met Annie de Jonge door haar buurt, samen inventariseren ze de aandachtspunten.

Anneke Kuiper loopt achter haar rollator met Annie de Jonge door haar buurt, samen inventariseren ze de aandachtspunten. Foto: Artizzl Media / PeterNefkens

De bewegingsschouw werd georganiseerd door Vitaal Wilhelminaoord en Vledder e.o. in Actie, twee organisaties die zich nadrukkelijk inzetten voor de leefbaarheid van de dorpen. Ze kregen daarbij steun van Welzijn MensenWerk en de gemeentelijke beweegcoaches.

Duidelijk wordt in beide dorpen dat de gemiddelde inwoner de hindernissen voor de mindermobiele dorpsgenoten moeilijk weet aan te wijzen. „Kijk alleen maar naar deze goot, die het water in geval van regen snel af moet voeren”, wijst Dirk Boom van Vledder in Actie naar de parkeerplaats achter het gebouw van Naobuur. Sita Grootendorst illustreert met haar elektrische rolstoel dat ze met haar voeten over de weg schuurt en bijna vast komt te zitten.

Nauwelijks trottoirs

En zo zijn er heel wat van die ogenschijnlijk onbenullige zaken, die voor deze doelgroep juist problemen kunnen geven. „Er zijn in Vledder nauwelijks trottoirs, dus moeten we over de straat rijden en lopen”, zegt de 89-jarige Anneke Kuiper uit Vledder. Met haar rollator en vergezeld van de iets jongere Annie de Jong is ze een van de inwoners die als ‘inspecteur’ fungeert in Vledder, om zo aandachtspunten te verzamelen om veilig te kunnen bewegen in het eigen dorp. „We hebben er een bewegingsschouw van gemaakt, zodat de deelnemers ook in beweging komen. Het is ons doel om het bewegen voor deze mensen makkelijker te maken”, zegt beweegcoach Kim ten Klooster.

Opbouwwerker Henk van der Meer van Welzijn MensenWerk voegt eraan toe dat hij aanschuift vanwege het welzijnsaspect „We kregen in coronatijd signalen dat mensen in de gemeente letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aanlopen. In extreme gevallen komen de mensen de deur niet meer uit, omdat ze bang zijn om te vallen.”

Half in het gras

Daar kan Anneke Kuiper zich wel iets bij voorstellen. Al lopend achter haar rollator noemt ze de aandachtspunten. „Er zijn geen trottoirs, maar ook geen parkeerhavens, dus staan auto’s vaak in het gras”, ziet ze in haar eigen buurt rond de Bosbouwkamp. „En die lantaarnpalen zijn net schemerlampjes.” Haar metgezel Annie de Jong noteert de opmerkingen keurig, om die later aan Dirk Boom te kunnen doorgeven.

Bij een verkeersdrempel wijst Anneke op het feit dat deze „gemeen naar beneden” loopt. „En de Beatrixstraat is heel hobbelig.” Het oversteken bij de Van Royenlaan gaat ook niet zomaar. „Je moet helemaal doorlopen om goed zicht te hebben, dan kom je uiteindelijk op het fietspad aan de overkant uit.”

Dirk Boom was met Sita op pad en zag onder meer dat oversteken bij de Wapserweg geen makkie is. „Het verkeer komt daar net van een 60 kilometerweg en moet terug naar 30, maar dat doet het niet altijd.” Henk van der Meer zag onderweg onder meer overhangend groen, waardoor paden een stuk smaller worden, Gerdien Boymans zag vanuit haar scootmobiel dat een schelpenpad naar het zwembad door overmatige groei van het gras nauwelijks meer een pad te noemen was.

Wethouder niet afwachtend

Na een uurtje beweging wordt in Naobuur nagepraat, waarbij Dirk Boom een veelgehoorde uitspraak in de groep gooit, dat de gemeente toch nooit luistert. „Maar niet geprobeerd is altijd mis”, weet hij ook. Wethouder Henk Doeven was een week eerder mee in Wilhelminaoord en zag met eigen ogen dat er best wat hindernissen liggen in de dorpen. „De wethouder is niet afwachtend, die wil er wat mee doen”, bemerkte Kim ten Klooster duidelijk.

De suggestie om ook de politiek op dit onderwerp aan te spreken, wordt omarmd. „We hebben een voordeel: volgend voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen”, weet Ten Klooster. „En inwonersparticipatie wordt steeds belangrijker”, vult Van der Meer aan. De bevindingen worden in het najaar door de gemeente meegenomen in de belevingsschouw die dan plaatsvindt.