Groen gasproject Koekange-Echten is goed voor het milieu, de versnelling wordt nu ingezet

De gemeente De Wolden zet al jaren in op groen gas. Het was toenmalig wethouder Jan ten Kate die het belang van het bestaande netwerk van gasleidingen steeds maar weer benadrukte. Het ultieme doel lijkt door meerdere projecten binnen handbereik: groen gas produceren in de eigen regio en ook nog eens voor de eigen inwoners.

De unieke biogasplannen van de regio Koekange-Echten werden zaterdag gepresenteerd aan het voltallige college van B en W van De Wolden en aan Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

De unieke biogasplannen van de regio Koekange-Echten werden zaterdag gepresenteerd aan het voltallige college van B en W van De Wolden en aan Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Het gaat om de plannen van de vier agrariërs in Koekange en Echten, verenigd in een nieuwe energiecoöperatie Biogasnetwerk Koekange-Echten, maar ook van de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe en varkenshouder Henkjan ten Kate in Veeningen.

Klaas Tijmens in Koekange wakkerde het vuurtje in die hoek van De Wolden aan en kreeg Harold Benning uit Echten, Henk Schoonvelde uit Koekange (Noordwijk) en Jan ten Kate uit Koekange – neef van Staphorst-burgemeester Jan – mee in zijn kielzog. „We hadden in het begin 19 namen op de lijst, twee vielen na het eerste onderzoek af. Met 17 zijn we de haalbaarheidsstudie ingegaan en daar vielen er nog vier af vanwege de hoge kosten. Die zitten nu in de wachtkamer, legt Harold Benning uit.

De dynamiek is er

Wat Benning betreft wordt er nu doorgepakt. „We zitten momenteel in een flow, de dynamiek is er. Als je nu weer moet wachten, is de kans aanwezig dat de energie eruit vloeit.” Klaas Tijmens is vol goede moed. Hij heeft op zijn erf al een installatie staan waarmee hij stroom opwekt met mest. „Viermaal per dag wordt daar mest in gepompt, bacteriën halen er methaan uit, zodat wij er stroom van kunnen maken”, geeft hij kort maar krachtig aan. Het vergde wel wat aanpassingen in de stal, zoals dat ook bij de andere deelnemers zal moeten gebeuren.

Voor het project zijn minimaal 500 koeien nodig om rendabel te kunnen werken. „Ik heb er al 200 rondlopen, dus dat aantal halen we makkelijk. Het levert niet alleen groen gas op, maar ook een stikstofreductie van 30 procent en zelfs 80 procent reductie van methaan. Wat agrarische collega Jan ten Kate zo aanspreekt, is dat het project lokaal en van onderop is opgezet. „We zetten de versnelling er nu graag in, alleen is het niet iets standaards wat je doet. Dit is nieuw en je loopt onderweg tegen zaken aan. We proberen de politiek mee te krijgen, maar de bottleneck is dat de marges heel klein zijn.”

Kringlooplandbouw

Ten Kate noemt een niet belangrijk detail: „We hebben hier te maken met een mooie vorm van kringlooplandbouw. De mest is nodig als voedingsstof op het land, voedingsstoffen als stikstof, fosfaat en kali blijven bewaard. De mest blijft op het eigen erf en eigen land, de weidegang blijft en er wordt energie opgewekt.” Het mooie van de nieuwe energiecoöperatie is dat ook kleine bedrijven mee kunnen doen. De mestvergisters zijn namelijk klein, geschikt voor één bedrijf en worden door de coöperatie gekocht, om weer verhuurd te worden aan de deelnemers.

Harold Benning vertelt dat het project eigenlijk pas in januari is opgestart. In korte tijd is enorm veel gerealiseerd, de laatste tijd kwam er echter wat meer druk op te staan. „Om de SDE-subsidie te kunnen aanvragen, moesten alle vergunningen voor november geregeld zijn. We hebben gesprekken met de gemeente en de provincie gehad, ook wat de financiën betreft wordt meegedacht.” Voor de deelnemers komen er behoorlijk wat kosten achter weg, bovenop de forse bedragen die een gemiddelde boer al investeert in zijn bedrijf. Klaas Tijmens weet dat ‘iedereen’ meekijkt. „Ook bedrijven als Shell en Vattenfall, maar die kijken alleen. Wanneer provincie en gemeente samen optrekken, is een rendabele businesscase mogelijk.”

Verdienmodel weg

Wat die grote bedrijven betreft, mogen die van Benning voorlopig wel blijven kijken. „Zij zouden misschien wel mee willen doen, maar dan is de energie weg uit de gemeente De Wolden; dan is het verdienmodel voor de agrariërs ook weg. Wij willen het groene gas in de eigen regio gebruiken.”

In november moet de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) aangevraagd zijn, als het goed is wordt dan in februari 2022 duidelijk of er geld beschikbaar komt. In het gunstigste geval zou de eerste mestvergister in september kunnen draaien. Bij gebleken succes kan het netwerk verder worden uitgebreid. De coöperatie is ook van plan een informatieavond voor de bewoners te organiseren.