Groen licht voor 2 windturbines in Nieuwleusen

Het windpark ligt in het provinciaal zoekgebied en bestaat uit twee windturbines met een nominaal vermogen Archief Erwin Dijk

Nieuwleusen - De bouw van 2 windturbines in het gebied Nieuwleusen West - Tolhuislanden kan doorgang vinden. De bezwaren van een bewoner tegen het plan zijn deze week door de Raad van State verworpen.

Een van de bezwaren richtte zich onder meer op de rendementsverdeling onder de bewoners. De gemeente Dalfsen heeft een overeenkomst gesloten met Nieuwleusen Synergie, waarin is vastgelegd dat minimaal 40 procent van het rendement moet worden verdeeld onder bewoners van het gebied en de rest van de gemeente Dalfsen. De gemeente laat de uitvoering van de rendementsverdeling echter over aan de belanghebbenden in het gebied.

Regie

Dit kan volgens de bezwaarmaker tot spanningen leiden en hij vreest als gevolg hiervan met lege handen achter te blijven. Hij wenst daarom dat de gemeente de regie neemt én houdt bij de uitvoering van de overeengekomen rendementsverdeling en dat deze bovendien zorgdraagt voor compensatie voor omwonenden en het creëren van draagvlak.

Het windpark ligt in het provinciaal zoekgebied en bestaat uit twee windturbines met een nominaal vermogen - variërend tussen de 3 en 4,5 MW per turbine - met een productiecapaciteit van maximaal 9 MW. De windturbines hebben een maximale tiphoogte van 204,5 meter, een maximale ashoogte van 134 meter en een maximale rotordiameter van 141 meter.

Bijdrage

Met het windpark wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de door de provincie Overijssel en het rijk afgesproken doelstelling om voor de opwekking van duurzame energie minimaal 85,5 MW aan windenergie in de provincie te hebben gerealiseerd in 2020.

Nieuws

menu