Groengroep Havelte gaat strijd aan met Japanse duizendknoop. 'De locaties wijzen erop dat afgedankte planten in bermen of bossen zijn gedumpt. Niet handig!'

Groengroep Havelte strijdt in en rond het eigen dorp tegen de Japanse duizendknoop. De plant die een enorme groeikracht heeft, verspreidt zich snel met lange, dikke en diepliggende wortels die veel schade veroorzaken.

Vrijwilligers van de Groengroep Havelte aan het werk tijdens het bestrijden van de Japanse duizendknoop.

Vrijwilligers van de Groengroep Havelte aan het werk tijdens het bestrijden van de Japanse duizendknoop. Aangeleverde foto

De gemeente Westerveld probeert al enkele jaren, met hulp van de inwoners, de plant te bestrijden. Helaas lukt dat niet overal en daarom heeft de Groengroep Havelte haar hulp aangeboden. De groep bestaat uit vrijwilligers die normaliter in het najaar en de wintermaanden in de natuurgebieden rond Havelte actief zijn met onderhoudswerkzaamheden in de natuurgebieden rond Havelte.

Nu zijn de vrijwilligers dus ook ’s zomers actief, omdat er tijdens het broedseizoen in de natuurgebieden niet gewerkt mag worden. „We richten ons vooral op bermen om daar de Japanse duizendknoop aan te pakken”, zo zegt initiatiefneemster Martje Verf van de Groengroep.

Drie soorten

Aziatische duizendknopen - er zijn drie soorten Japanse duizendknoop, Sachalinse en Boheemse duizendknoop - vormen een groeiend probleem. De planten hebben een enorme groeikracht en kunnen daardoor schade veroorzaken aan beton, asfalt en funderingen van onder meer woningen en andere bouwwerken. Ook tasten ze de stabiliteit van oevers en waterkeringen aan. Bovendien zijn ze erg dominant, waardoor inheemse plantensoorten verdrongen worden. De plant hoort van oorsprong niet thuis in Europa, laat staan in natuurgebieden, op begraafplaatsen of wegbermen.

Samen doen

Groengroep Havelte gaat de exoot dus te lijf. „We doen dit in overleg met Landschapsbeheer Drenthe en de gemeente Westerveld. Die laatste zorgt voor een verantwoorde afvoer van de plant en stelt hiervoor speciale grote zakken beschikbaar”, zo vertelt Verf. Volgens de inwoonster van Havelte is uit onderzoek gebleken dat uitgraven, zorgvuldig afvoeren en stug volhouden de beste methode is om de plant echt uit te bannen.

„De locaties wijzen erop dat afgedankte planten in bermen of bossen zijn gedumpt. Niet handig! Het beste is om de Japanse duizendknoop via de grijze container naar de vuilverbrander te sturen. De plant loopt anders gewoon weer uit met als gevolg nieuwe locaties waar de Japanse duizendknoop woekert. Hierdoor wordt de oorspronkelijke vegetatie bedreigd, zeker als we niets tegen de exoot ondernemen”, zo legt ze uit.

Locaties

De vrijwilligers van de Groengroep kennen in Havelte en directe omgeving inmiddels zes verschillende groeilocaties van de Japanse duizendknoop. Een aantal daarvan wordt door de gemeente, door maaien en opzuigen van de resten, in toom gehouden. Op de andere locaties houdt de Groengroep de plant in bedwang.

Op vrijdag 27 augustus gaan de vrijwilligers weer aan het werk op de locatie aan de Tweede Meerkampweg. Dan is er ook een inwoner van Vledder aanwezig die zijn ervaring met het bestrijden van de Japanse duizendknoop wil delen. „Belangrijk”, zo zegt Verf. „We kunnen van elkaar leren”.

Verf nodigt mensen die de Japanse duizendknoop rond het eigen dorp willen gaan bestrijden, van harte uit om 27 augustus ’s ochtends aanwezig te zijn. Aanmelden voor het werken in de natuur tijdens de herfst- en wintermaanden kan door te mailen naar groengroephavelte@gmail.com .