Grootschalig onderzoek onder agrariërs in De Wolden en Westerveld. Boeren willen gehoord worden én er moet een duidelijk toekomstplan liggen

Landbouw. Foto: Pixabay

Boeren hebben behoefte aan structurele aandacht en actuele ruimtelijke plannen. Dat zijn twee van de conclusies uit een grootschalig onderzoek onder agrariërs dat de gemeenten De Wolden en Westerveld in het najaar van 2021 hebben uitgevoerd.

De landbouw in Nederland en in Zuidwest-Drenthe staat voor een grote opgave. De energietransitie, stikstofproblematiek, klimaatopgave en aandacht voor biodiversiteit en landschap hebben gevolgen voor de toekomst van agrarische bedrijven. Doel van het onderzoek was om te horen wat boeren bezighoudt, wat ze nodig hebben voor een gezonde toekomst en welke rol zij daarin zien voor de gemeenten. De Wolden gaat de uitkomst van het onderzoek gebruiken voor het instellen van een Transitiefonds Toekomstgerichte landbouw.

Toekomst

De toekomst van de agrarische bedrijven wordt volgens de ondernemers zowel bepaald door markt- en prijsontwikkelingen als door wet- en regelgeving. Maar ook het imago van de landbouw is een belangrijke factor. Wat boeren nodig hebben is duidelijkheid in wet- en regelgeving. Een heldere koers is de basis voor verantwoorde investeringen en biedt handelingsperspectief voor de langere termijn.

De ondernemers vinden de dialoog met de gemeente van groot belang. Uit het onderzoek blijkt dat zij zich afvragen waar hun sector staat ten opzichte van bijvoorbeeld recreatie en toerisme. Ze zien ook een rol voor de gemeenten in het ruimtelijk beleid en bij het vertellen van het echte verhaal over het boerenbestaan. Ook willen zij graag meer waardering voor de bijdrage die agrariërs leveren aan het landschap. In het rapport staan verschillende aanbevelingen aan de gemeenten over deze thema’s.

Westerveld

Voor Westerveld is duidelijk naar voren gekomen dat de agrarische sector behoefte heeft aan structurele aandacht van de gemeente. Wethouder De Haas van gemeente Westerveld: „Het is voor ons waardevol om te weten dat onze Westerveldse agrarische sector behoefte heeft aan toewijding van gemeente Westerveld. Als gemeente onderschrijven wij dit belang, om dit goed te kunnen doen blijft de gemeente graag in gesprek met onze agrarische ondernemers.”

De Wolden

In De Wolden staat de hoe-vraag centraal. „We willen geen aanvullende regelgeving maken en we gaan ondernemers ook niet vertellen hoe ze hun bedrijf moeten inrichten. We willen juist goede initiatieven stimuleren, innovatieprojecten subsidiëren en ruimte bieden in beleid en regelgeving”, aldus wethouder Gerrie Hempen. De onderzoeksresultaten helpen bij het instellen van een Transitiefonds Toekomstgerichte landbouw, waarvoor 300.000 euro is gereserveerd van 2022 tot en met 2025. Daarnaast levert het onderzoek waardevolle informatie voor de actualisatie van het Economisch Actieplan De Wolden.

Nieuws

menu