Grote Kerk in Staphorst opent de deuren met informatiecentrum Kerkzicht

De Hersteld hervormde kerk in Staphorst krijgt vaak het verwijt gesloten te zijn. Die kritiek heeft de kerkenraad zich blijkbaar aangetrokken. Tegenover de grootste dorpskerk van Nederland ging deze week gebouw Kerkzicht open. Belangstellenden kunnen er tekst en uitleg krijgen over het geloof, de kerk, tradities en gewoonten.

Het nieuwe informatiecentrum Kerkzicht in Staphorst.

Het nieuwe informatiecentrum Kerkzicht in Staphorst. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

Buiten staat een picknicktafel, waar je even lekker kan zitten en er is een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Binnen loopt ouderling Jan Talen rond. Hij is een van de twintig vrijwilligers die gebouw Kerkzicht bemenst, een gebouw dat in eigen beheer en door eigen leden voor dit doel is verbouwd.

De missie is voorlichting geven, mensen uit te leggen wat het reformatorische geloof inhoudt en waarom de bijna 5000 leden in Staphorst er zoveel kracht en steun uit putten. Oordelen is prima, maar je moet wel kennis hebben om tot een mening te komen, zo is de gedachte. „We willen de deuren openen voor iedereen. Dit is wie we zijn en dit is wat we geloven. We willen niet evangeliseren, maar een goed gesprek over het geloof gaan we niet uit de weg. We hebben niks te verbergen. Laat de mensen maar komen en we leggen het uit.”

Informatie

Er staan Bijbels in dertig talen en langs de wanden hangen informatiepanelen over de kerkgang die twee keer per zondag plaatsvindt, de doop, het avondmaal en typisch kerkelijke tradities. Ook de hechte gemeenschap, het leven op de boerderij en de klederdracht worden uitgebreid belicht. Hoewel de streekdracht cultureel is en niet religieus. Aan de expositie besteedde de kerk veel aandacht. ‘Twee keer per zondag trekt men op om door Bijbellezen, de preek en gezamenlijk bidden gesticht te worden. Door middel van de preek wordt men vermaand (opgeroepen tot bekering), vertroost en gesterkt. Vooral in het verleden ging men massaal lopend, wat ook door de aanwezige klederdracht een indrukkend gebeuren was’, staat er op een van de panelen.

De kerkenraad koos ervoor om de controverse niet uit de weg te gaan. Achterin de zaal is een tijdbalk op de muur gezet. De Bijbelse geschiedschrijving is hierop te zien. Veel behoudende christenen geloven dat God de wereld schiep rond 4000 jaar voor Christus, 6000 jaar geleden. Toen maakte de Almachtige het paradijs en vond ook de zondeval plaats. Rond 2300 voor Christus vond de zondvloed plaats, gevolgd door bouw van de Toren van Babel, de grote Spraakverwarring en de komst van Abraham. Tweeduizend jaar geleden kwam Jezus om voor de ware gelovigen te lijden en te sterven om door Zijn bloed onze zonden weg te wassen. Bekering om dit te aanvaarden en ernaar te leven is van het allergrootste belang.

‘Het staat in de Bijbel’

Vooral de schepping, zes millennia geleden, klinkt veel mensen vreemd en ongeloofwaardig in de oren. Immers de wetenschap gaat uit van een aarde die honderden miljoenen jaren oud is. Toch kiest de kerk ervoor het uit te leggen. „Wij geloven wat er in de Bijbel staat, niks meer en niks minder”, zegt Talen. „De Bijbel is het enige fundament onder ons bestaan. Ik hoorde een vrouw eens zeggen over het verhaal van Jona in de vis: als er had gestaan dat Jona de vis had opgeslokt, had ik het ook gelooft, want het staat in de Bijbel, het Woord van God. En zo is het. Het is geweldig dat er een God is die alles heeft gemaakt en die naar ons omziet. Het geloof geeft rust en vertrouwen.”

Een grote foto van het interieur van de kerk, waar bijna 2500 mensen in passen, hangt centraal in de ruimte. „We vinden het lastig om onze kerk te openen voor bezoekers, dat willen we niet, maar zo krijgen mensen toch een beeld”, zegt Talen.

Verder staan er tafeltjes, informatieboekjes, een kerkbank en een grote replica van de klokkenstoel die ook voor de voorloper van de Grote Kerk stond. „Je mag hier ook gewoon even naar binnen lopen om lekker van de rust te genieten”, zegt Talen.

Informatiecentrum is al lang idee van de kerk

Je zou misschien verwachten dat de kerkenraad besloot tot de inrichting van het informatiecentrum na het tumult dat vorig jaar oktober ontstond toen de vaderlandse pers uitrukte naar Staphorst om vast te leggen hoe een paar honderd mensen naar de kerk gingen in coronatijd. „Het idee om dit te doen, dateert al van eerder. We hebben dit pand een paar jaar geleden aangekocht, omdat het schuin tegenover de kerk ligt. Al snel ontstond het idee om het te gebruiken als informatiecentrum.”

Kerkzicht is een proef van de kerkenraad van de Hersteld hervormde kerk in Staphorst. Voorlopig is het voorlichtingscentrum in de maanden juli, augustus en september op woensdag, vrijdag en zaterdag open van 11.00 tot 16.00 uur.