Zorgondernemers Meta Kroon en Jacqueline Smit groeien door klein te blijven. De Berkenhof in Kerkenveld wordt gesplitst in woonzorgcentra De Bremhoeve in Kerkenveld en Fort en Sanniek in Havelte en Ansen

De naam De Berkenhof verdwijnt uit de regio. De woonzorgonderneming van Meta Kroon en Jacqueline Smit in Kerkenveld wordt gesplitst om zo een verdere groei mogelijk te maken.

Meta Kroon (r) en Jacqueline Smit die samen De Berkenhof groot maakten

Meta Kroon (r) en Jacqueline Smit die samen De Berkenhof groot maakten Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Kroon krijgt de leiding over de locaties in Kerkenveld en Fort met als naam De Bremhoeve, Smit gaat Havelte en Ansen aansturen onder de nieuwe naam Sanniek.

De opmerkelijke stap is ingegeven door het motto dat de twee eigenaren van De Berkenhof van begin af in het oog hebben gehouden. „De Berkenhof wordt anders te groot. Ik ga de nieuwe locatie in Veeningen ook opzetten en wij hebben altijd gezegd dat we kleinschalige zorg willen bieden”, laat Meta Kroon weten.

Voor het personeel en de bewoners verandert er niets. „Het personeel is al aan een locatie gebonden en Jacqueline en ik blijven gewoon samenwerken. Het zijn nu wel twee zelfstandige organisaties, we hebben hierover advies ingewonnen bij een notaris.”

Geen harde economische noodzaak

Volgens de beide partners is de splitsing geen harde economische noodzaak, maar biedt het juist kansen. „De kleinschaligheid blijft daardoor bestaan en er ontstaat de mogelijkheid om nieuwe locaties te ontwikkelen die voorzien in een maatschappelijke behoefte”, stellen Jacqueline en Meta vast.

„Nee, we hebben zeker geen ruzie, die vragen kregen we al. We zijn al heel lang vriendinnen en zijn haast dag en nacht bij elkaar. We hebben wel wat andere ideeën. Zo denk ik erover om in Veeningen straks ook een andere doelgroep aan te boren, misschien iets met jongdementerenden of ouderen met het downsyndroom, mogelijk zelfs in combinatie met ouderenzorg. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar de ouderen blijven altijd onze basis.”

Jacqueline Smit is in een vergevorderd stadium om in een dorp in Overijssel mee te doen bij een bewonersinitiatief, om een voormalige school een nieuwe bestemming te geven. „Die mensen regelen alles helemaal zelf en ik hoef alleen maar aan te schuiven”, zegt ze daarover. De naam van het dorp houdt ze nog even voor zich.

Bouwvallige boerderij

Wat de nieuwe locatie op Veeningen betreft, de bouwvallige boerderij die iedereen al jaren een doorn in het oog is, ligt de bal nu bij Kroon. „Ik moet nu een goed onderbouwd plan indienen bij de gemeente De Wolden. Het kost veel tijd om de vergunningen voor elkaar te krijgen en de bouwbedrijven hebben het ook hartstikke druk.”

Zowel Kroon als Smit vinden het jammer dat de naam De Berkenhof, toch een begrip geworden in de regio, helemaal verdwijnt. „Als je het bedrijf splitst, is het beter om allebei met een andere naam verder te gaan.” De Bremhoeve is geïnspireerd door de plant, Sanniek komt van Sander en Anniek, de kinderen van Jacqueline. „En nu blijkt Sanniek ook nog ‘beschermer van het volk’ te betekenen”, lacht ze.

Volgens de twee ondernemers worden ze nog steeds door overheden, andere instanties en vanuit dorpen benaderd om eventueel ergens anders een woonzorglocatie te beginnen. Kroon: „Vooral als ergens weer een school of bedrijfspand leeg komt te staan. Wij staan open voor uitbreiding, maar eerst moeten we de splitsing maar goed afronden. Het geeft vooral administratief een hele rompslomp.”