Helder spoorboekje voor nieuw plan buitengebied Westerveld. Progressief Westerveld wijst college met motie de weg

Wethouder Klaas Smidt (VVD) heeft van de raad een duidelijk spoorboekje gekregen voor het opstellen van een juridisch houdbaar bestemmingsplan buitengebied. Hard nodig volgens initiatiefnemer Progressief Westerveld, die hiervoor een breed gesteunde motie indiende.

Gemeentehuis in Diever.

Gemeentehuis in Diever. NDC Mediagroep

De partij gaf het college niet op voorhand het vertrouwen om zonder duidelijke richtlijnen voor de vierde keer aan de slag te gaan met het weerspannige bestemmingsplan.

Niet alleen de andere raadsleden, ook wethouder Klaas Smidt kon zich vinden in de voorgestelde werkwijze. Wel somde hij een groot aantal nieuwe ontwikkelingen en actuele uitspraken op die volgens hem kunnen uitgroeien tot hobbels op de weg. Jammer, oordeelde Michiel van de Kasteelen, fractievoorzitter Progressief Westerveld. ,,De wethouder heeft de neiging zich te verschuilen achter een bewegend doel. Ik bestrijd dit. Alle aspecten die nu in de uitspraak staan waren bekend, eerder door ons of buitenstaanders aangedragen. Het kan volmondiger, in de zin van ‘we hebben de effecten onvoldoende beoordeeld’.”

De motie werd met ruime steun aangenomen, tot tevredenheid van Progressief Westerveld. ,,Het vertrouwen hing van vanavond af, we hadden een andere motie achter de hand als we de indruk hadden hiermee niet aan de slag gegaan zou worden.”

Vijf punten

Hoe moet er gewerkt worden? In een notendop: een overzicht van alle bestaande vergunningen in het buitengebied waarbij de benutting ervan wordt aangegeven en ook of een passende beoordeling heeft plaatsgevonden; uitgebreide consultatie van alle betrokkenen; inschakelen van een gerenommeerd planologisch bureau; een passende beoordeling van het plan waarbij wordt gekeken naar stikstof én verdroging, bemesting, beweiding en vervuiling en tot slot een geheel nieuwe MER.

Uitgestoken hand

Wat betreft de uitgebreide consultatie, reikten Bollenboos, Milieudefensie en Meten = Weten de wethouder dinsdagavond al de hand. Inspreker Henk Baptist bood namens deze en meer partijen alle kennis aan die deze groeperingen hebben op gebied van wetgeving. ,,Laten we gezamenlijk werken aan een toekomst met eerlijke, renderende en volhoudbare landbouw. Ons advies aan deze gemeenteraad is zich nauwgezet aan de wetgeving te houden en niet vanuit maxdenken te handelen. De rechter toetst het plan aan wetgeving en niet aan politiek.”

Het college richt zich nu eerst op de vergunningen die juridisch gerepareerd moeten worden nu de Raad van State het bestemmingsplan buitengebied heeft afgekeurd en vervolgens op de ontwikkeling van een nieuw plan. Wethouder Smidt kondigde ook al aan dat er wel een kostenplaatje aan de nieuwe werkwijze zit. Alleen al een MER-procedure kost zo’n 25.000 euro.