Herinneringen krijgen een definitieve plaats in Wateren. Vijf kleine monumenten voor belangrijke gebeurtenissen

In het bijzijn van nazaten van de families Lezer en Oosting werd het monument bij Wateren onthuld. Foto: Frans Kamphuis

Westerveld is officieel een monument rijker. Een jaar later dan gepland is bij Wateren een gedenkconsole onthuld. Het monument herinnert aan het onderduikavontuur van de families Lezer en Oosting en is een eerbetoon aan de nabestaanden.

In 2020, het 75ste bevrijdingsjaar na de Tweede Wereldoorlog, heeft de Historische Vereniging Gemeente Diever in de gemeente Westerveld vijf gedenkconsoles geplaatst. Deze herinneren aan enkele belangrijke oorlogsgebeurtenissen in de gemeente. Hieraan is vanwege corona nooit officieel aandacht besteed.

Drie consoles staan in Diever, Dieverbrug, Oude Willem en twee in Wateren. Een van de consoles is geplaatst bij het algemeen oorlogsmonument aan de Bosweg in Diever op de plaats waar tien gegijzelde burgers zijn geëxecuteerd. Een tweede console staat bij de Dieverbrug en herinnert aan de bouw door burgers van een noodbrug. Door deze brug kon het Canadese leger de Drentse Hoofdvaart oversteken om Diever en het achterland te bevrijden.

De derde console staat in Oude Willem. Daar stortte een Canadese bommenwerper neer en de gehele bemanning verloor hierbij het leven. Bij Wateren staat ook een monument op de plaats waar de Knokploeg Noord-Drenthe een onderkomen in het bos had en waar gevechtshandelingen werden getraind om het geallieerde leger te helpen bij de bevrijding van deze streken.

Onderduikavonturen

De in het bijzijn van nazaten van de families Lezer en Oosting onthulde console bij Wateren, herinnert dus aan de onderduikavonturen van de families Lezer en Oosting. De Joodse familie Lezer verbleef daar in een dicht dennenbosje nabij de Grenspoel. Zij werden geholpen te overleven door de boswachtersfamilie Oosting.

De gemeenten Ooststellingwerf en Westerveld, de Historische Vereniging Appelscha e.o. en de Historische Vereniging Gemeente Diever vonden het van groot belang om de gedenkconsole toch officieel te onthullen. De nabestaanden Richard Lezer, Mike Lezer, Tiny Emmens-Oosting, Gerry Oosting en Audrey Pool-Oosting hebben dit dan ook gedaan. Zij onthulden het monument door de vlag van de gemeente Westerveld van de console te trekken. Namens de nabestaanden sprak Gerry Oosting een woord van dank uit aan de organisaties die de totstandkoming van het monument mogelijk hebben gemaakt. Richard Lezer bedankte de familie Oosting die met gevaar voor eigen leven zijn familie de oorlog had doorgeholpen.

Herinneringen

Homme Geertsma, voorzitter van de Historische Vereniging Gemeente Diever, vertelde over de eerste ideeën om de gedenkconsoles te plaatsen en bedankte sponsors en vrijwilligers van de vereniging voor hun bijdrage hierin.

Tijdens de officiële onthulling van de gedenkconsole sprak wethouder Henk Doeven van de gemeente Westerveld. Hij vertelde het verhaal van de belevenissen van de familie Lezer. Dat gezin zat met enkele andere gezinnen ondergedoken in schaftkeetjes van Staatsbosbeheer verborgen in het bos bij Us Blau Hiem. „Een in onmin met Staatsbosbeheer levende boer had al tegen de boswachter gezegd dat hij wel wist dat zich daar onderduikers bevonden. Toen de boswachter bezoek kreeg van Duitsgezinden die hem wilden arresteren, kon hij nog net ontkomen. Hij ging naar vader en zoon Oosting, die beiden in dienst waren bij Staatsbosbeheer, om te zeggen dat hij ging onderduiken.

Jong dennenbos

De Oostings kregen de zorg over de onderduikers en moesten zorgen dat ze zo spoedig mogelijk elders een onderduikadres kregen. Dit lukte bijna. Alleen de familie Lezer bleef achter omdat het helpen onderduiken van joodse mensen extra veel gevaar opleverde. Besloten werd om de keten van Staatsbosbeheer te verhuizen naar een dicht jong dennenbos nabij de Grenspoel op zo’n anderhalve kilometer afstand van de woning van de Oostings. Daar hebben ze zestien maanden door moeten brengen, afhankelijk van de zorg van de familie Oosting. Tegen het eind van de oorlog zijn daar nog enkele onderduikers bijgekomen, die uiteindelijk allen de oorlog overleefden.”

Nieuws

menu