Duurste fietspad van gemeente Staphorst kostte miljoenen en is nu klaar

Het vrijliggende fietspad langs de Evenboersweg en Kanlaan is klaar. Het was financieel een van de meest beroerde projecten van de gemeente Staphorst.

Het fietspad is klaar.

Het fietspad is klaar. Foto: Streekredactie

Het werk zou eigenlijk voor de bouwvak afgerond moeten worden , maar dat is niet gelukt. Het fietspad is nu wel klaar. Punthorst heeft er twintig jaar om gevraagd en door de ruilverkaveling konden de benodigde gronden worden verworven. Een officiële opening volgt op een later moment.

De blijdschap dat er eindelijk een fietspad zou komen, veranderde al snel in chagrijn. De aanleg van het 4,5 kilometer lange route startte vorig jaar rond deze tijd. Bijna drie jaar later dan gepland.

Van de in 2016 uitgetrokken 2,4 miljoen euro voor dit project was medio vorig jaar 666.000 euro over, terwijl er weinig was gebeurd. De raad stelde in 2020 met pijn in het hart een extra krediet van 1,3 miljoen euro beschikbaar. De aannemer die de aanbesteding had gewonnen kreeg 444.000 euro als schikking mee. En dat terwijl de gemeente Staphorst in financieel zwaar weer zat en zit.

Onenigheid over meerwerk

Snel na de start van de werkzaamheden ontstond er onenigheid over meerwerk en of dat conform het contract was of niet. Dat ging niet om wat leidingen extra of niet. „Je moet het zo zien: ons is gevraagd een huis met een plat dak te bouwen, maar het bevoegd gezag vindt dat er een puntdak en een dakkapel op moet. Dat kost niet alleen veel meer, ook de constructie moet aangepast worden. Dit is een vergelijking die opgaat”, zei een woordvoerder van de eerste aannemer over de ruzie.

Dat deze aannemer een punt had, bleek wel, want de gemeente schikte voor 444.000 euro om vervolgens naar een andere aannemer te gaan, die inderdaad fors meer geld nodig had.

Onderzoek naar debacle

Onderzoek naar het debacle wees uit dat het werk veel complexer was dan veel andere werken en naast de vele inwoners die gronden moesten afstaan, waren er ook andere partijen, zoals nutsbedrijven en het waterschap.

Dit project lag ambtelijk bij één persoon op het bord . Er waren zoveel wisselingen in het gemeentelijke managementteam dat medewerkers niet bij een leidinggevende terecht konden. Ook de scheiding tussen ambtelijk advies, bestuurlijk besluit en tussen een ambtelijke opdrachtgever en een bestuurlijke opdrachtgever liepen door elkaar heen. Staphorst heeft deze manier van werken veranderd.