Hoe wil Staphorst gezien worden?

Staphorst op de kaart zetten, zonder afbreuk te doen aan de authenticiteit, de wensen van de inwoners en de normen en waarden die de gemeenschap maakten tot wat ze is. Dat is de uitdaging die de nieuwe Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme wil aangaan.

Het bestuur en de projectleiders van Staphorst Recreatie en Toerisme.

Het bestuur en de projectleiders van Staphorst Recreatie en Toerisme. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

Geen hordes toeristen, maar gasten die van rust, ruimte en cultuur houden, stimuleren om Staphorst te bezoeken, er meerdere dagen neer te strijken. ‘Staphorst, een cultuurhistorisch dorp waar je neerstrijkt’, is dan ook de titel van het ambitieplan dat de nieuwe Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme met behulp van MarketingOost maakte.

Als een van de weinige plattelandsgemeenten kan Staphorst bogen op honderd procent naamsbekendheid. Staphorst is een merk. Veel mensen hebben een wat negatief beeld, ingegeven door eenzijdige verhalen uit de pers, maar als de vraag wordt gesteld: ben je er wel eens geweest? Dan blijft het vaak stil. Dat moet veranderen.

De Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme, bestaande uit Staphorsters zelf, wil die naamsbekendheid behouden, maar het imago bijsturen tot wat het in werkelijkheid is. Staphorst is de enige gemeente waar klederkracht nog echt is, waar honderden kleurrijke monumenten langs de streek staan, waar een uniek door de historie gevormd slagenlandschap te zien en te beleven is, waar de mensen gastvrij zijn en keihard werken en waar de zondagsrust in ere wordt gehouden. Ingetogenheid is geen zwakte, maar een kracht. De zondagsrust wordt steeds meer als wellness ervaren, waar mensen naar hunkeren en de stichting wil deze als kracht in ere houden.

Parels

De stichting heeft een budget van 250.000 euro, een deel komt uit Europa, een deel van de gemeente en de provincie en een deel komt bij ondernemers vandaan. Over twee jaar moet de Stichting Staphorst Recreatie en Toerisme zichzelf kunnen bedruipen.

Staphorst heeft vier sterke deelgebieden: de Streek, Olde Maten, Zwarte Dennen en het Reestdal. Dit zijn de parels in de kroon van de gemeente die afzonderlijk versterkt worden en die elkaar ook kunnen versterken.

De stichting wil een platform zijn dat boven alle verenigingen en organisaties in de gemeente zweeft die zich met recreatie en toerisme bezighouden en daarmee de burgerlijke gemeente ontzorgen. Krachten bundelen en evenementenorganisaties verbinden en op elkaar afstemmen, is het doel.

Allereerst komt er een recreatiekaart, waar de toeristische informatie overzichtelijk op gebundeld wordt. Hier kunnen inwoners nog dit najaar tips voor aandragen. Vervolgens komt er een website, waar alle toeristische informatie over Staphorst samenvalt, met de optie voor arrangementen, boekingen en uiteraard een evenementenkalender. Er komt ook een huisstijl met een beeldmerk én alles in de gemeente als het om recreatie en toerisme gaat, wordt op elkaar afgestemd op dé website die je bezoekt als je naar Staphorst wilt. Via netwerkbijeenkomsten en nieuwsbrieven hoopt de stichting de recreatieve neuzen blijvend dezelfde kant op te krijgen.

Bewoners

Alles staat en valt met de medewerking en instemming van de Staphorsters zelf. De bewoners moeten zich herkennen in de uitingen en erachter staan. Daarom komen er informatieavonden waarop bestuursleden samen met burgers en ondernemers gaan bepalen wat het DNA van Staphorst is. Het is niet zo dat er wat verzonnen wordt, het DNA is er natuurlijk al, maar door daar samen goed over na te denken, wordt duidelijk hoe Staphorst naar buiten wil treden. ‘Wie zijn wij eigenlijk en hoe willen wij dat anderen ons zien?’

Eerlijkheid en waarachtigheid zijn kernwaarden. Staphorst wil geen façade bouwen, maar ‘echt’ zijn en zo overkomen. De stichting verwacht op deze wijze een vitale vrijetijdssector te creëren in de gemeente Staphorst die gedragen wordt door burgers en ondernemers om zo een sterke basis te leggen voor het langdurig voortbestaan van de unieke Staphorster tradities, ambachten en overtuigingen. „Staphorst verdient dit ook”, is de stellige overtuiging van het bestuur.