Hoe ziet Nieuwleusen er over tien jaar uit? Gemeente Dalfsen legt nieuwe omgevingsvisie ter inzage

Een ontwikkelingsvisie voor de Backxlaan, de toekomstige woningbouw, een zoektocht naar nieuwe industrieterreinen, en veranderingen in het buitengebied: dat zijn een aantal onderwerpen over Nieuwleusen die in de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Dalfsen concreet worden genoemd.

Hoe gaat de drukke Burgemeester Backxlaan in Nieuwleusen er in de toekomst uit zien?

Hoe gaat de drukke Burgemeester Backxlaan in Nieuwleusen er in de toekomst uit zien? Foto: Frens Jansen

Daarnaast gaat de rol van de gemeente veranderen en komt er meer ruimte voor lokale initiatieven. Met de invoering van de Omgevingswet moet iedere gemeente een omgevingsvisie maken voor haar grondgebied. De omgevingsvisie gaat over de woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat dan over woningen, bedrijven, wegen en water, bodem en lucht, maar ook over landschap, natuur en cultureel erfgoed. De nieuwe wet treedt op 1 juli 2022 in werking.