'Hopelijk komen veel mensen af op het OERfestival' | Dagboek van Bart Friso

Bart Friso. Foto: André Weima

Inwoners van uit de regio geven een inkijkje in hun dagelijks leven in de vorm van een dagboek. Wat doen zij, wat houdt hen bezig. Deze week Bart Friso, vrijwilliger bij het OERmuseum in Diever en medeorganisator van het OERfestival ter gelegenheid van het 15- jarig bestaan. Bart is vanaf de start van het museum betrokken geweest bij dit archeologisch museum.


Zaterdag 17 juli

Nog een week, dan is het zover: het OERfestival. Het OERmuseum in Diever bestaat dit jaar 15 jaar. Dat wordt gevierd met een reeks activiteiten. Een daarvan is het OERfestival op de Brink in Diever. Een reeks organisaties op het gebied van erfgoed, geschiedenis, landschapsontwikkeling e.d. zijn uitgenodigd een kraam te bemensen. Gelukkig is er veel belangstelling om deel te nemen. Toch werd ik gebeld door een deelnemer uit Zuidoost-Drenthe met de vraag of het evenement niet was afgelast. In Emmen en Coevorden had de gemeente alle activiteiten afgelast. In Westerveld kan het festival doorgaan, al moeten we ons wel houden aan coronamaatregelen zoals die voor eendaagse evenementen zijn afgekondigd. Dat betekent extra afzetlinten, één ingang, één uitgang en vaste looproutes. Het is moeilijk in te schatten hoeveel mensen het festival zal trekken, maar gezien eerdere ervaringen, zal het “crowdmanagement” geen probleem zijn.

Zondag 18 juli

Nog eens alle aantekeningen doorgelopen, die in de loop van de tijd zijn gemaakt. Het idee voor het OERfestival is al maanden geleden ontstaan en onze werkgroep is al een aantal keren bij elkaar geweest om ideeën te bedenken en de haalbaarheid te onderzoeken. De lijstjes die daaruit ontstaan gaan van lijstjes met uit te nodigen organisaties tot praktische zaken zoals: aantal te huren marktkramen, hoeveel afzetlint, laten drukken van buttons voor de deelnemers, maken van persberichten, regelen van extra vrijwilligers, boodschappenlijst voor de catering, regelen van afvalbakken enzovoort. Steeds blijkt dat je toch dingen vergeet op die lijstjes. Het is een dynamisch proces, en het hoort natuurlijk bij dit soort activiteiten.

Maandag 19 juli

Een bijzondere element op het OERfestival zal de uitreiking van de Bronzen Mammoet zijn. Het OERmuseum wil de amateur archeoloog in het zonnetje zetten. Iedereen kon een amateur archeoloog als kandidaat aanmelden als beste amateurarcheoloog in de regio. Een deskundige jury (Harrie Wolter van het Hunebedcentrum; Wijnand van der Sanden, oud provinciaal archeoloog en Vincent van Vilsteren, oud conservator archeologie van het Drents Museum) heeft inmiddels een keuze gemaakt uit de zes voorgedragen kandidaten. De amateurarcheologen zijn geïnformeerd dat ze kandidaat zijn gesteld en uitgenodigd bij de prijsuitreiking tijdens het OERfestival. Ook de personen die hen hebben voorgesteld zijn uitgenodigd. We krijgen positieve en leuke reacties op het idee voor deze trofee. De voorzitter van de jury, Harrie Wolters, zal zaterdag de winnaar bekendmaken en burgemeester Rikus Jager zal de trofee (een bronzen mammoet) uitreiken.

Dinsdag 20 juli

Toch een afzegging voor deelname: men vindt het te riskant in verband met corona. De vrijwilligers van de betreffende organisatie zijn op leeftijd. De geologische vereniging Drenthe, die eerder twijfelde, komt wel. Sterker nog: ze vragen of rechts en links van de kraam een extra tafeltje kan staan. Ze willen voldoende ruimte om allerlei soorten stenen en zand aan de bezoekers te kunnen laten zien. Ze hebben duidelijk een verhaal te vertellen. En nog een verrassing: het Wierdenlandmuseum uit Ezinge meldt zich alsnog aan. Een prachtig museum dat een duidelijke band heeft met het OERmuseum (archeoloog prof. Van Giffen deed uitgebreid onderzoek in de wierde van Ezinge en in Diever is hij een begrip).

Woensdag 21 juli

Het was een leuk idee: een spoor van afdrukken van mammoetpoten door het dorp aanbrengen op het voetpad en laten eindigen bij het OERmuseum. We hebben een mal gemaakt van twee pootafdrukken om daarmee de afdrukken gemakkelijker op de straat te kunnen verven. Als proef is het stuk voor het museum, vanaf de straat naar de ingang, uitgeprobeerd. Het blijkt een bewerkelijke en tijdrovende klus te zijn. Om over ca. 15 meter afdrukken te verven ben je al gauw een uur bezig. Over de geplande totale 500 meter zal dat dan meer dan 30 (??) uur kosten. Met extra mankracht uiteraard minder, maar het blijft een tijdrovende en bewerkelijke klus. Daar komt bij dat het inmiddels redelijk druk is in het dorp met vakantiegangers. Dat maakt het schilderen van de straat extra lastig. Besloten wordt om het idee volgend jaar uit te voeren, en dan in het voorjaar, als het nog rustig is in Diever.

Donderdag 22 juli

Vandaag kon de tijdelijke expo eindelijk open voor het publiek. De expo zou eigenlijk open moeten gaan bij de start van het museumseizoen. Die was door corona al verlaat. Dat was gunstig voor de uitwerking van deze expo, want de ontwikkeling viel behoorlijk tegen. Het onderwerp is de urnenvelden in Zuidwest-Drenthe. Het klinkt niet erg spannend, maar blijkt toch een interessant onderwerp te zijn waar een kleine tijdelijke expositie aantrekkelijk mee te vullen is. Gelukkig kunnen de festivalbezoekers aanstaande zaterdag deze nieuwe schat in het OERmuseum zelf bekijken. Vanwege het derde lustrum zijn alle activiteiten op de Brink gratis, inclusief een bezoek aan het museum. Hopelijk komen veel mensen af op het OERfestival en houden we het droog...

Nieuws

Meest gelezen