Hotel De Stobbe en gemeente De Wolden kiezen voor conflictbemiddeling na slopend bouwproces

Demelsa (links) en René Wever vechten al 3 jaar met de gemeente De Wolden over de bouw van hun hotel. Foto: Gerrit Boer

De eigenaren van hotel De Stobbe en de gemeente De Wolden gaan opnieuw proberen dichter tot elkaar te komen. Ditmaal via een onafhankelijk mediator. De onenigheid tussen beide duurt inmiddels drie jaar.

Deze vorm van bemiddeling is het resultaat van een overleg tussen beide partijen donderdagochtend. De eigenaren van het hotel zouden graag zien dat de gemeente hen financieel tegemoet komt voor geleden schade en extra gemaakte kosten in het bouwproces van een nieuw complex tegenover het huidige gastenverblijf.

In 2017 start de familie Wever met de bouw van dat nieuwe complex. Eerst met vader Gienus aan het roer, later opgevolgd door dochter Demelsa en zoon René. In het complex moet ruimte komen voor tien hotelkamers, een vergaderzaal en huisvesting voor de eigenaren. Het project moet aan strikte eisen voldoen, zowel bij het aanvragen van de vergunningen als bij de bouw. Maar eigenlijk al van begin af aan botert het niet tussen Wever en de gemeente.

Dat blijkt uit een opeenstapeling van miscommunicaties, stroeve overleggen en verwijten over en weer gedurende de bouw. In de zomer van 2018 krijgen de ondernemers een bouwstop van drie maanden opgelegd.

Wob-verzoeken naar eigen dossier

Inmiddels is het vertrouwen in de gemeente bij de ondernemers ver te zoeken. Ze deden al driemaal een verzoek op de Wet openbaarheid bestuur (Wob), om inzicht te krijgen in hun eigen dossier. Een vierde aanvraag ligt nu ter behandeling bij de gemeente.

Eind april sprak Demelsa Wever al in bij de digitale raadsvergadering van De Wolden om haar onvrede over de gemeente te uiten. Daarop riepen zowel college- als oppositiepartijen het bestuur op om via mediation om tafel te gaan, waar burgemeester Roger de Groot nu dus ook gehoor aan geeft. „Als er in een proces bepaalde dingen in de weg blijven zitten, moeten we proberen dat op een zo goed mogelijke manier weg te nemen. Beide partijen willen graag weer een stap voorwaarts maken. Een onafhankelijke partij inschakelen, vind ik een goed idee”, reageert hij.