IJhorst krijgt een nieuwe woonwijk van 39 huizen

IJhorst - IJhorst gaat weer bouwen. De gemeente Staphorst vraagt de raad een krediet van 800.000 euro om 39 huizen aan de Poeleweg te realiseren.

Het terrein aan de Poeleweg waar de woningen komen.

Het terrein aan de Poeleweg waar de woningen komen. Google Streetview

De gemeente doet dit samen met een externe partij, waarmee een exploitatieovereenkomst wordt gesloten. De afgelopen periode is een markt- en behoefteonderzoek gedaan, is het stedenbouwkundig plan opgesteld en is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de mede ontwikkelende partij. Inmiddels zijn alle voorbereidingen klaar en kan de bestemmingsplanprocedure starten. Het ontwerpbestemmingsplan wordt na verwachting in de tweede helft van dit jaar ter inzage gelegd. Eind dit jaar is het plan dan klaar en kunnen de kavels in de verkoop.

Langs de Poeleweg zijn negen vrijstaande woningen gepland. In het midden is een mix van maximaal achttien vrijstaande- en/of tweeonder-één-kapwoningen voorzien. Aan de oostzijde van het plan zijn twaalf rijwoningen gepland. Het herinrichten van de Poeleweg is noodzakelijk. De weg maakt in de nieuwe situatie deel uit van het woongebied, doordat de nieuwe vrijstaande woningen aan de rand van het gebied direct ontsluiten op de Poeleweg.

Rug-aan-rug

De woningen die grenzen aan de bestaande wijk Ywehof worden ‘rug-aan-rug’ gebouwd. Aan de oostzijde van het plangebied zijn twaalf rijwoningen gepland. Deze verdeling zorgt voor een geleidelijke overgang van grotere kavels met vrijstaande woningen aan de buitenzijde en meer verdichting naarmate je dichter bij de kern van IJhorst komt.

Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de Ywehof. In 2002 zijn hier de eerste woningen gebouwd. De nieuwbouw op de Ywehof is nog niet klaar. Hier kunnen hier nog tien woningen worden gebouwd. Deze kavels zijn niet in eigendom van de gemeente en bouw kan niet verplicht worden. De nieuwe woningbouw aan de Poeleweg staat woningbouw op de Ywehof niet in de weg.

De bevolking van IJhorst had een vinger in de pap. Op een informatiebijeenkomst die eind vorig jaar plaatsvond, kwamen 125 dorpelingen af. Woningen voor ouderen en jongeren zijn de wens. Beide doelgroepen komen in het plan aan bod. IJhorst vergrijst en jongeren kunnen nauwelijks een geschikte woning vinden. Dat moet met dit plan veranderen. Het plan is belangrijk voor de leefbaarheid van het 1200 zielen tellende dorp.