IJhorst moet weer bruisen

IJhorst kampt met vergrijzing, leegloop en niet-vitale vakantieparken. Het tij moet keren.

IJhorst kampt met vergrijzing, leegloop en niet-vitale vakantieparken. Het tij moet keren. Streekredactie / Eelco Kuiken

IJhorst – IJhorst heeft in 2036 woningen voor een diversiteit aan groepen: jongeren, ouderen, gezinnen, kapitaal- en minder kapitaalkrachtigen. Het gaat om koop- en huurwoningen.

Dat wordt bereikt door op elk moment flexibel en vraaggericht te bouwen. Dit jaar komt er een behoeftepeiling onder de dorpelingen over woningbouwwensen.

Het is een ambitieuze doelstelling die beschreven staat in de Agenda IJhorst 2036. In februari kwamen de dorpelingen bij elkaar om in een zogeheten Dorpslab - een pilotproject in Overijssel - na te denken over de toekomst van het Reestdorp. De agenda met wensen en doelen ligt binnenkort bij de bewoners op de mat. Deze wordt huis-aan-huis bezorgd.

IJhorst staat de komende tijd in het teken van het zogeheten Dorpslab, een pilotproject in Overijssel onder leiding van Ruimtevolk. Dit is een kennisorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Een projectgroep, WIJhorst geheten, gaat aan de slag. WIJhorst bestaat uit bewoners, ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties. Dit team moet diverse acties nog dit jaar gaan oppakken. Een aantal jaren geleden stond IJhorst in het teken van Dorpsplan Plus. Dat ging ook over de leefbaarheid. Daar ging het meer om de korte termijn; het dorpslab stelt doelen voor een langere tijd.

800 jaar

Het jaar 2036 is niet voor niks gekozen. Dan bestaat IJhorst 800 jaar. ‘Hoe zorgen we ervoor dat IJhorst over tien jaar nog steeds het dorp is waar ouderen, jongeren en gezinnen met veel plezier wonen? Hoe willen we dat het dorp eruit ziet in 2036, wanneer IJhorst 800 jaar bestaat?
Het dorp geeft zelf antwoorden.’ Op korte termijn betekent dit betaalbare woningen voor jongeren, maar ook kwalitatieve, zorgbestendige en aantrekkelijke huizen voor ouderen die een geschikt alternatief zijn voor hun huidige woning.

Een behoeftepeiling komt er nog dit jaar. Een ander plan is een eigen huiskamer in IJhorst voor ontmoetingen en maatschappelijke voorzieningen. Allerlei activiteiten dienen volgens WIJhorst geclusterd te worden in een duurzame multifunctionele voorziening op een centrale plek. Dit jaar moet hier alvast serieus werk van gemaakt worden.

In de etalage

Een ander punt op de Agenda 2036 is ‘IJhorst in de etalage’. Ondernemers in en rondom het dorp bundelen krachten om gezamenlijk het dorp en de regio op de kaart te zetten voor toeristen, nieuwe bewoners en ondernemers.

WIJhorst denkt aan een gezamenlijk webplatform, het aanwijzen van IJhorst-ambassadeurs en investeringen in de kwaliteiten van IJhorst en haar omgeving  ‘Aandacht voor duurzaamheid en een goede (digitale) bereikbaarheid hoort daarbij.’