In Rouveen is het al anderhalve week tien voor twee, want de klok in het baken van het dorp staat stil

Het is al anderhalve week twee tien voor twee in Rouveen. De klok in de toren van de hervormde kerk staat stil. Wat er mankeert aan het uurwerk, is niet bekend, want de gemeente Staphorst, eigenaar van de toren, was tot vandaag niet op de hoogte van het defect.

De wijzers staan op tien voor twee.

De wijzers staan op tien voor twee. Streekredactie

Dominee H. Born kwam er naar eigen zeggen afgelopen zondag pas achter. Toen hij richting de kerk liep en de klokken zwegen. Ook andere Rouveners viel het op dat hun baken stilstaat. De gouden wijzers staan strak op tien voor twee. Hoelang is dat al zo? Rond anderhalve week.

Je zou zeggen: de kerk moet het oplossen, maar dat is niet zo. Kerktorens in ons land die er voor 1798 stonden, zijn meestal van de burgerlijke gemeente. Het was Napoleon die dit beval. Hij was hier toen de baas. Voor die tijd waren kerken eigenaar, maar de eigenzinnige kleine Franse keizer veranderde dit. De toren van Rouveen is van ver voor 1798. Toren en kerk stammen uit 1641 en vormen samen het oudste bouwwerk van de gemeente Staphorst.

Alle onroerende goederen werden eigendom van de kerk, behalve de torens

De wettelijke maatregel van 1798 in opdracht van de Fransen was het gevolg van het feit dat de overheid zich niet meer wilde bemoeien met de kerk; de scheiding van kerk en staat. Alle onroerende goederen werden eigendom van de kerk, behalve de torens, want die vervulden een publieke functie: dronkaards konden er hun roes uitslapen, rechters velden er hun oordeel, de dorpsomroeper galmde er zijn boodschap en bij rampen werd de noodklok geluid.

Bovendien was een toren van strategisch belang om naar vijanden te speuren. Een niet te onderschatten argument, zeker in die tijd. Nadat Napoleon bij Waterloo zijn Waterloo vond, bleef zijn wet in stand. Tot op de dag van vandaag. Gemeenten vinden dit niet altijd even prettig, want monumentale kerktorens zijn duur in onderhoud.

Aardig weetje: Napoleon overleed morgen precies 200 jaar geleden.