Informatieavond over de toekomst van de schoolgebouwen in Nieuwleusen

Kulturhus De Spil in Nieuwleusen. Frens Jansen

De gemeente Dalfsen en de schoolbesturen van de basisscholen houden op 15 november in de Spil in Nieuwleusen een bijeenkomst over de toekomstige bouwplannen voor de scholen.

De gemeente en de schoolbesturen hebben de ambitie om stapsgewijs de scholen klaar te maken voor de toekomst. Er zijn nog geen concrete plannen. In Nieuwleusen wordt onder andere het middengebied onderzocht. Dit is hét moment om in gesprek te gaan met omwonenden en betrokkenen en te achterhalen wat er leeft en waar rekening mee gehouden moet worden.

Wethouder Jan Uitslag schetst de situatie: „De huidige scholen kunnen niet nog jaren mee, daar moeten we mee aan de slag. We kunnen naar de afzonderlijke schoolgebouwen kijken en deze bouwkundig proberen aan te passen. Maar naast het bouwkundige aspect vraagt het onderwijs van nu en van de toekomst een ander gebruik van het schoolgebouw dan in de jaren zeventig of negentig van de vorige eeuw. Grote investeringen in schoolgebouwen doe je maar een enkele keer. Daarom willen we nu optimaal gebruikmaken van de kansen die dit biedt. Ik vind het betrekken van inwoners hierin essentieel. Het gaat namelijk niet alleen om de school waar kinderen nu of in de toekomst op school zitten, maar het gaat ook om de omgeving van veel bewoners.”

Aanmelden bijeenkomst en nieuwsbrief

De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanwege het aantal plekken en de catering verzoekt de gemeente een ieder om zich aan te melden. Dat kan door het formulier op www.dalfsen.nl/schoolgebouw in te vullen. Met dit formulier kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief over de situatie in Dalfsen of Nieuwleusen.

Nieuws

menu