Initiatieven in De Wolden worden weer beloond: van een visvlonder tot biodiversiteit in een heel dorp

Het Roekpad in het Kraaienbosch gaf veel speelplezier, ook aan de cliënten van Visio.

Het Roekpad in het Kraaienbosch gaf veel speelplezier, ook aan de cliënten van Visio. Artizzl Media / Peter Nefkens

Voor een totaal bedrag van 56.772 euro krijgen vijf projecten subsidie vanuit de regeling Initiatiefrijk De Wolden. De totale kosten van deze vijf projecten bedragen ruim 270.000 euro.

Dit betekent dat, naast de vrijwillige inzet van de inwoners, sponsoring van bedrijven en subsidies van fondsen, projecten kunnen worden gerealiseerd die anders niet tot stand waren gekomen. De projecten zijn weer mooi verspreid over de gemeente. Zo wordt in Alteveer het schoolplein van cbs De Wegwijzer aangepakt en opgeknapt. Rond de school en in het aanliggende terrein wordt een eigentijdse speel-, doe-, leer- en onderwijsomgeving gemaakt. De bijdrage is 20.000 euro.

Even verderop gaat Streekbelang Drogteropslagen samen met de inwoners van het dorp aan de slag met het aanleggen van een visvlonder bij de Braambergersloot, zodat jeugd en ouderen een veilige plaats hebben om te vissen. Streekbelang ontvangt hiervoor een bijdrage van 4.100 euro uit Initiatiefrijk De Wolden.

Biodiversiteit

Plaatselijk Belang Linde ondersteunt het bewonersinitiatief Linde voor een biodiversiteitsplan plus de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Het doel van dit project is om samen met dorpsinwoners de biodiversiteit, ook in eigen tuin, te vergroten. Dit wil Plaatselijk Belang en de werkgroep realiseren door het geven van voorlichting en informatie. Voor de uitvoering van de plannen stelt het college 9.500 euro beschikbaar aan Plaatselijk Belang Linde.

Het verhaal van het Roekpad in Echten is wel bekend: in het Kraaienbosch werden jaren geleden met de inzet van vele vrijwilligers én subsidies natuurlijke speeltoestellen aangelegd, maar vorig jaar werden die voor een groot deel afgekeurd. Stichting Kraaienbosch gaat toch maar weer aan de slag met het opknappen van het Roekpad. Het doel van de stichting is om het bestaande Roekpad up-to-date te maken door het plaatsen van gecertificeerde speeltoestellen. Het wordt een Roekpad 2.0. De stichting ontvangt ruim 21.000 euro als bijdrage uit initiatiefrijk De Wolden.

Passie op het Platteland

Een kleine bijdrage van twee mille is er voor het project Passie op het Platteland van Vera Vos, Manon Hessels en Mascha Konterman (Welzijn de Wolden). Het doel van dit project is om de generatie jongeren (van ongeveer 14 tot en met 26 jaar) met een passie op het platteland in beeld (letterlijk en figuurlijk) te brengen. Het eindresultaat is een serie van vier afleveringen van ongeveer 10 minuten die via sociale media-kanalen onder de aandacht worden gebracht. De dames zijn al druk doende om alle opnames te maken en informatie te verzamelen. Daartoe rijden ze in een geel busje door de gemeente De Wolden.