Inspiratieavond in Frederiksoord over bouwen met hout uit de achtertuin

Met hout uit de eigen regio kun je prima uit de voeten als er wat moet worden gebouwd. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Kan met het hout uit de bossen rondom Frederiksoord kwalitatief goed timmerhout worden geproduceerd om te gebruiken in de bouw? En is er voldoende om aan de bouwopgave te kunnen voldoen? Volgens de initiatiefnemers van Bosch Hout uit Frederiksoord kan dat.

„Sterker nog, eigen hout gebruiken scheelt veel transportkosten. Nu worden bomen naar Duitsland getransporteerd en verwerkt tot timmerhout, waarna het weer met vrachtwagens terug komt naar Nederland. Eigen hout gebruiken is goed voor het milieu, duurzaam en levert een positieve bijdrage aan de stikstofcrisis. Om het initiatief te laten slagen, is er wel steun nodig”, laten de initiatiefnemers weten. Daarom houdt Bosch Hout op maandag 6 februari een inspiratieavond in de Versnellingshoeve in Frederiksoord.

Bosch Hout heeft de ambitie om zoveel mogelijk met lokaal hout te werken. Hout dat in de buurt groeit, geoogst én verwerkt wordt tot aan het zaagsel toe. In gebieden als nationaal park Drents Friese Wold, maar ook Landgoed De Eese en de Woldberg staan voldoende bomen om te verwerken tot timmerhout. De bomen kunnen in de buurt worden gezaagd. De lokale houtketen is volgens Bosch Hout een winst voor het milieu en versterkt de lokale economie. Eén van de initiatiefnemers van Bosch Hout is aannemer Hilco Broekman uit Nijensleek. Hij bouwt nu al duurzaam, maar vindt dat het nóg beter kan. „Om de ambitie van een lokale houtketen te realiseren, willen we meer ondernemers uit de omgeving betrekken”, zegt Hilco Broekman. „Dat kunnen hoveniers zijn die hout in tuinen gebruiken, maar ook meubelmakers.” Andere ketenpartners binnen Bosch Hout zijn de regionale ondernemers Pauls Houtzagerij, Maatschappij van Weldadigheid, Stichting Veuruut en Rens Oor.

Lokale oplossing

De bouwsector is een van de sectoren die tegen klimaatproblemen oploopt en naar duurzame oplossingen zoekt. Hilco Broekman ziet dat ecologie en economie elkaar juist versterken. „Door het duurzame aspect hebben mensen er ook iets extra’s voor over. We merken dat klanten blij zijn als bouwmaterialen lokaal gewonnen zijn, dat geeft meerwaarde aan het woonplezier”, legt Broekman uit. „De nieuwe markt is op kleine schaal vaak wat duurder, daarom is het belangrijk om met Bosch Hout te groeien en meer ondernemers enthousiast te krijgen om lokaal hout te kopen. Er is hout genoeg in de omgeving. Voor voedsel vinden we het steeds belangrijker dat het streekgebonden is, dat geldt voor bouwmaterialen ook. Nu leggen de zware boomstammen honderden kilometers af, voordat ze in een afdakje of schuurtje verwerkt zijn. Zonde!”

Inspiratieavond met interactie

De bijeenkomst op maandag 6 februari is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. Onder begeleiding van Andries Ophof delen Hilco Broekman, Paul Paternotte en Martijn Jansen van Bosgroepen hun huidige ervaringen en dragen ze voorbeelden aan. Ieder vanuit zijn eigen expertise. De inspiratieavond vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur. Opgeven kan tot 30 januari via start@versnellingshoeve.nl.

Nieuws

menu