Inwoners Ruinen sturen brandbrief tegen verkeerstunnel onder N375

Inwoners van Ruinen doen een indringend beroep op gedeputeerde Henk Brink om de aanleg van de verkeerstunnel bij Gijsselte te schrappen.

Een groep inwoners van Ruinen heeft een brandbrief naar de provincie Drenthe gestuurd. Ze willen dat de bouw van een verkeerstunnel onder de N375 (Pesse-Meppel) bij Gijsselte wordt geschrapt.

De bijna 35 inwoners, die de brief hebben ondertekend, vrezen de komst van een sluiproute voor het woon-werk-verkeer tussen Ruinen en Hoogeveen: 600 voertuigen in de ochtendspits van Ruinen naar Hoogeveen en ‘s avonds de andere kant op. Door de tunnel wordt de Gijsselterweg, zo stellen de opstellers, een doorgaande verbindingsweg.

Met alle negatieve gevolgen van dien, menen zij. ,,Deze weg voert het verkeer dwars door het gebied dat bij het Natuur-Nerwerk-Nederland hoort en zorgt voor een verdere versnippering van de provinciale ecologische verbindingszone aan de oostkant van de Boswachterij Ruinen, op slechts een paar kilometer van het nationaal park Dwingelderveld’’, schrijven zij in de brandbrief.

‘Onveilige situatie voor schoolgaande kinderen’

Meer verkeer op de ‘binnendoor-route’ is volgens de briefschrijvers niet alleen slecht voor de natuur, maar vermindert ook de veiligheid van de mens. Kinderen, die in Hoogeveen naar school gaan, leggen dezelfde route af. Met name op het smalle woonerf in Fluitenberg, zo vrezen de briefschrijvers, komen fietsers en auto’s samen en ontstaat een onveilige situatie.

Waarom de gemeente De Wolden en de provincie hebben besloten dat de tunnel er moet komen, is de inwoners van Ruinen naar eigen zeggen volstrekt onduidelijk. Ze hebben meermalen vergeefs om argumenten gevraagd. Ook is volgens hen niet onderzocht wat de invloed van een doorgaande binnendoorweg op de omgeving is. De tunnel is in hun ogen een heel dure oplossing voor een probleem dat er niet is.

‘Ons-kent-ons-gehalte in werkgroep is hoog’

En ze hebben geen vinger in de pap. Het ‘ons-kent-ons-gehalte’ in de werkgroep (provincie, gemeente en inwoners) is volgens de briefschrijvers hoog. In die werkgroep zijn zij niet welkom. ,,Direct aanwonenden, die grote betrokkenheid tonen en die zich nota bene desgevraagd hebben gemeld, mogen niet deelnemen aan de werkgroep en afspraken worden stelselmatig niet nagekomen.’’

Dorpsbelangen is met drie man wel vertegenwoordigd in de werkgroep. Maar Dorpsbelangen is volgens de opstellers gelijk aan Gemeentebelangen en dat is weer met afstand de grootste partij in de gemeenteraad en in het college van B en W van De Wolden. ,,Ons vertrouwen in de gemeente en de provincie heeft een dieptepunt bereikt.’’

De briefschrijvers roepen gedeputeerde Henk Brink met klem op bij het duurzaam veilig maken van de N375 de bouw van de tunnel te schrappen. Ze willen dat de mogelijkheid van een landbouwsluis op de kruising met de Gijsselterweg (in combinatie met het toelaten van het bestemmingsverkeer in de ochtend- en avondspits) serieus wordt onderzocht.

De gemeente en de provincie hebben nog niet gereageerd op de brandbrief uit Ruinen.

Nieuws

menu