Inwoners, politiek college en ambtenaren in Staphorst lichten lokale democratie door

Gemeentehuis Staphorst. Foto: Streekredactie

De gemeente Staphorst wil met inwoners, gemeenteraad, college en ambtenaren in gesprek gaan om zo de lokale democratie te verbeteren.

De gemeenteraad maakt een zogeheten ‘ quick scan lokale democratie’ van de gemeente Staphorst. Hiermee worden beelden verzameld om het gesprek in gang te brengen tussen raad, college, medewerkers van de gemeente en inwoners over de lokale democratie.

Alle partijen zijn vertegenwoordigd in een begeleidingsgroep die het proces begeleidt. In deze begeleidingsgroep is ook plaats voor drie burgers. Deze groep gaat vervolgens in gesprek met burgers, ambtenaren, college- en raadsleden.

Met een online vragenlijst kunnen alle inwoners, raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente Staphorst hun mening geven over gemeentelijke besluitvorming, draagvlak, participatie en communicatie. Er wordt gevraagd naar de onderlinge samenwerking: intern bij de gemeente, maar ook tussen de gemeente en inwoners.

Uiteindelijk levert de quick scan input voor een verbeterplan waarmee de vier partijen gezamenlijk aan de slag kunnen om de lokale democratie te versterken.

Nieuws

menu