'Kerken moeten meer naar buiten treden'

De kerk moet letterlijk en figuurlijk naar buiten treden. Dat vindt dominee Betsy Nobel van de Protestantse gemeente IJhorst - de Wijk. Ze organiseert thema-wandelingen en op 15 augustus is er een openluchtdienst.

 Dominee Betsy Nobel voor de pastorie. Op de achtergrond wappert de regenboogvlag.

Dominee Betsy Nobel voor de pastorie. Op de achtergrond wappert de regenboogvlag. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

Water, aarde, wind en vuur. Dat is het thema van een openluchtdienst die zondagochtend 15 augustus om 10.00 uur plaatsvindt aan de oever van de Reest, nabij de kerk (Kerkweg 10). Middenin de schepping zingen over de schepping.

‘De schepping is iets waar we dankbaar voor mogen zijn’

De dienst staat onder leiding van dominee Betsy Nobel (58) die sinds januari verbonden is aan de protestantse gemeente IJhorst-de Wijk. Het thema voor de dienst was eigenlijk niet zo moeilijk. De dominee woont op een van de mooiste plekken van ons land, de Reest stroomt door haar tuin en de schepping is mooi tot aan de einder. „Dankbaarheid en verwondering gaan dan ook hand in hand”, zegt de predikant, terwijl ze uitkijkt over het Reestdal waar een tiental ooievaars rondstapt. „De schepping is iets waar dankbaar voor mogen zijn, van mogen genieten en zuinig op moeten zijn.”

Lied 980 uit de gezangenbundel van de kerken staat centraal in de dienst onder de blote hemel. Het gaat over de schepping, verwondering en dankbaarheid. ‘Van alle welgeschapen dingen willen wij nu vrolijk zingen, wel het meest van deze vier: aarde, water, wind en vuur. Op aarde mogen mensen wonen tussen hout en groen van bomen, waar de wijde akkers zijn, bij het brood en bij de wijn. Het water en de malse regen geeft de aarde heel veel zegen en de boten op de zee dragen al haar vruchten mee. De vlugge wind kan niemand vangen, maar de lucht is vol gezangen, in de wind daar is het feest, God is goed voor ons geweest. En daarom gaf Hij nog op aarde om de warmte te bewaren vuur dat in de oven brandt, liefde van de overkant.’

Themawandelingen door het Reestdal

Geloof is meer dan de kerk, het is ook de schepping, de verbinding tussen mensen, soms de verstilling. Samen naar buiten gaan is dan ook een goede zaak, vindt de dominee. Om die reden hield de predikant de afgelopen maanden ook themawandelingen op de woensdagochtend of -avond. Vooral in coronatijd kwamen daar soms twintig mensen op af. Wandelen door het Reestdal en praten over een thema, dan even stoppen voor een gedicht of een lied en dan weer door. Woensdag 28 juli was voorlopig de laatste wandeling. Thema was Open ruimte. „Er komt zeker een vervolg”, zegt dominee Nobel.

„De crux van het geloof is voor mij de liefde”, zegt de predikant. Om die reden hangt de regenboogvlag in top bij de pastorie. „Liefde is omarmen, in plaats van uitsluiten. Elk mens is door God gewild en elk mens is verbonden met elkaar en met God. Jezus was de belichaming van die Liefde. Hij was een bijzonder Kind van God. Hij leefde ten volle zoals het bedoeld is. Daar mogen we een voorbeeld aan nemen.”

Hoe kan de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp

Naast dominee is Betsy Nobel ook zogeheten dorpskerkambassadeur voor de PKN in de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. De dorpskerkenbeweging van de PKN zoekt naar manieren om kerk in, met en voor het dorp te zijn; wil een platform zijn waar dorpskerkgemeenschappen elkaar inspireren en motiveren en wil meedenken over de vraag hoe de dorpskerk een bijdrage kan leveren aan het gesprek over kwaliteit van leven in het dorp.

Betsy Nobel juicht het dan ook toe dat het kerkgebouw niet alleen op zondagochtend open gaat. Er zijn dorpscafés in de kerk geweest, exposities en muziekuitvoeringen. Hopelijk kan de kerk snel weer de deuren open zetten voor dit soort activiteiten. „Dat is een goede ontwikkeling. Kerken zijn vaak naar binnen gericht, maar het zou precies andersom moeten zijn. Dat gebeurt op veel plekken en in IJhorst en de Wijk zijn we daar al een aantal jaren mee bezig.”