Kerkgangers terug in verbouwde Nicolaaskerk in Dwingeloo

Met het binnendragen van het doopvont, kanselbijbel en paaskaars is de verbouwde Nicolaaskerk in Dwingeloo weer in gebruik genomen.

Met het binnendragen van het doopvont, kanselbijbel en paaskaars is de verbouwde Nicolaaskerk in Dwingeloo weer in gebruik genomen. Foto: Wilbert Bijzitter

Met het binnendragen de paaskaars, de kanselbijbel en het vullen van het doopvont is gisteren de verbouwde Nicolaaskerk in Dwingeloo weer in gebruik genomen door de kerkelijke gemeente.

De laatste keer dat de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente in de kerk samenkwamen was in december 2021, waarna de grote verbouwing begon. In de tussenliggende periode waren de kerkdiensten in de kerk van Diever.

„De meest in het oog springende verandering bij het rijksmonument is de nieuwe consistorie, die met een gang verbonden is met de kerk”, vertelt Gert Jan van Muijen, voorzitter van de kerkenraad. Daardoor is er meer vergaderruimte. Ook beschikt de kerk nu over een keukentje, modern sanitair en een invalidentoilet. Verder is in het koor meer ruimte gemaakt voor een podium, waardoor het godshuis een geschikte plek is geworden voor bijvoorbeeld concerten, symposia en exposities. De preekstoel is hiervoor ietsje verplaatst.

De kerkgangers gaan nu ook weer via de ingang onder de toren de kerk binnen. Het gebouw is natuurlijk duurzamer gemaakt zodat het klaar is voor de 21ste eeuw. Dat de kerk nu in 2023 een nieuwe start maakt, komt precies honderd jaar na de grote brand die het kerkgebouw grotendeels in de as legde.

De kosten van de verbouw van de Sint Nicolaaskerk liggen rond de 700.000 euro. Het geld is bijeengebracht door onder meer fondsen en subsidies van gemeente en provincie, van de ‘’vriendenstichting’ van de Nicolaaskerk, de verkoop van overtollige kerkbanken en – eerder al – de pastorie. Van Muijen laat weten dat de hele operatie binnen het budget is gebleven.