Kleine gasvelden vechten tegen gasreus Vermillion

Een overzicht van de gasvelden.

Een overzicht van de gasvelden. Eigen foto

De rechtbank Noord-Nederland behandelt donderdag de zaak van twee kleine gasvelden tegen de winningsvergunning aan Vermillion.

Stichting Tegengas Tjeukemeer en stichting GasDrOvF vechten het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat aan. De minister heeft de vergunning verlengd. EZK heeft geen moeite met de winning van aardgas bij Gorredijk. Volgens de twee stichtingen heeft de rechtzaak gevolgen voor alle kleine gasvelden, ook die in de gemeente Steenwijkerland en Westerveld.

‘Weer zijn er geen goede afspraken gemaakt over blijvende impact op de ondergrond, over schadevergoeding en verantwoordelijkheid bij afhandeling. Blijkbaar leert men op het ministerie niets van de uitkomsten uit de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen’, aldus Tegengas Tjeukemeer en GasDrOvf. Ze vragen de rechtbank om het ingediende beroepschrift gegrond te verklaren en daarmee het besluit tot verlenging te vernietigen. De gasvelden roepen vertegenwoordigers van alle kleien velden op om aanwezig te zijn tijdens het beroep. ‘Het gaat hier niet om een proces van een paar bezorgde burgers, de uitspraak heeft effect voor alle velden.’

Achtergrond

Stichting Tegengas Tjeukemeer en Stichting GasDrOvF hebben op 10 januari 2022 beroep aangetekend tegen het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat (19-12-2021) tot verlenging van de winningsvergunning koolwaterstof Gorredijk (VDW-veld) oftewel winningsvergunning aan Vermilion tot en met 2049. De minister heeft de vergunning gehonoreerd tot en met 2039. De oorspronkelijke vergunning liep tot 2024.

Volgens Stichting Tegengas Tjeukemeer en Stichting GAsDrOvF zijn er enkele markante punten. ‘Door de nieuwe technieken kan er vanuit oude putten, uit nieuwe velden gewonnen worden. Zonder dat opsporings- of winningsvergunningen nodig zijn waardoor de burgers en lokale overheden steeds minder invloed kunnen uitoefenen en bedrijven als Vermilion onbeperkt kunnen doorgaan met winnen. Dit terwijl beleid is dat er geen nieuwe velden meer worden opgespoord.’ Daarnaast wordt volgens de tegenstanders in de onderhavige verlengingsvergunning met geen woord gesproken over mogelijke schades en wie waarvoor verantwoordelijk is, met welke garanties.

Het is Tegengas Tjeukemeer en GasDrOvF duidelijk dat de minister niet van plan is gaswinning uit de kleine velden te beperken. ‘Integendeel, nieuwe plannen en uitbreidingen van het aantal gasvelden worden gestimuleerd door de kritiekloze verlenging van deze winningsvergunning. Het gebied van de VDW-velden telt diverse kleine gasvelden. Het oudste veld is Nijensleek, maar al snel volgden meer (in willekeurige volgorde): Eesveen, De Hoeve, Noordwolde, Sonnega-Weststellingwerf, Vinkega, Diever (Wapse), Blesdijke en De Blesse. Nu zijn er plannen voor een locatie in Vledderveen.

Volgens hen blijven omgevingsvriendelijke bedrijven onrechtmatig buitengesloten en handelt de minister in strijd met het rijksbeleid. ‘Van enige inspanning van de minister om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen door de gaskraan dicht te draaien, is geen sprake, de minister loopt braaf aan het lijntje van Vermilion en doet nauwelijks iets om de omgeving te beschermen. Het ministerie lapt het Urgenda-arrest aan haar laars en gebruikt de kennelijk onhandig in elkaar gestoken Mijnbouwwet als excuus.’ Dat er geen garanties worden gevraagd van Vermilion wanneer er schades ontstaan door gaswinning aan mens, dier en natuur vinden de twee stichtingen ook kwalijk.