Kleine gymzaal of dorpshuis voor beweging en gezondheid? Een werkgroep buigt zich over de toekomst van de sporthal in Vledder

Gaat de sporthal in Vledder tegen de vlakte in ruil voor een kleinere gymzaal voor de basisschooljeugd, of wordt de zaal gerenoveerd en uitgebreid tot een dorpshuis voor beweging en gezondheid? Nog dit jaar geeft de werkgroep die zich hierover buigt een advies aan de gemeente. De voorkeur gaat voorlopig uit naar de laatste optie.

Sporthal De Spronk.

Sporthal De Spronk. Foto: Google Maps

De toekomst van de sporthal in Vledder was woensdagavond een van de onderwerpen tijdens de bewonersavonden voor een nieuwe dorpsvisie. De Spronk is in 1987 gebouwd als een sobere, maar grote sporthal, vooral bedoeld voor verenigingen en teamsport. Teamsport is de afgelopen jaren echter steeds meer ingeruild voor individuele sporten als joggen en fietsen. „De bezettingsgraad loopt terug en de hal is sober gebouwd, dus energetisch ook niet meer van deze tijd”, schetst Marcel Boymans, secretaris/penningmeester van exploitatiestichting Sporthal Vledder, de situatie. „We zijn nu in de fase gekomen dat we spijkers met koppen moeten slaan. De erfpacht loopt af in 2026.”

Vier scenario’s

De gemeente Westerveld, die de plicht heeft te zorgen voor een gymmogelijkheid voor basisonderwijs, staat nu voor de keuze. Er zijn vier mogelijke scenario’s: de sporthal sluiten, de hal sluiten en zorgen voor passende nieuwbouw, de hal renoveren en duurzaam maken of de hal op een meer zinvollere manier te gebruiken en dus renoveren en uitbreiden voor andere gebruikers. Een werkgroep met vertegenwoordigers van Stichting Sporthal Vledder, de gemeente Westerveld en ICS Adviseurs, is aan de slag gegaan met de scenario’s, waarbij vooral de laatste is onderzocht.

„We kijken of we de sporthal kunnen uitbreiden met functies op het gebied van gezondheid en enkele dorpshuisfuncties”, zegt Boymans. „ Deze wens om de invulling van de sporthal breder te trekken leeft al langer in Vledder, vooral omdat het dorp momenteel niet beschikt over een dorpshuis nu De Tippe die functie niet meer heeft. Volgens Boymans heeft de gemeente de boot altijd afgehouden. „Maar langzamerhand wordt wel duidelijk dat de sporthal wel geld kost, maar niet functioneel gebruikt wordt.”

Uitbreidingsmogelijkheden

De Spronk bestaat uit een grote sportruimte, vier kleedkamers en een kantine. „Er is geen multifunctionele ruimte, groepen kunnen dus niet tegelijkertijd gebruik maken van het gebouw. De gedachte is nu om de sporthal uit te breiden met allerlei vormen van bewegen en dorpshuisfuncties die te maken hebben met gezondheid en bewegen.” Te denken valt aan fitness, een sportschool, sportfysiotherapie en dansvormen als streetdance.

Er wordt ook gedacht aan verdergaande samenwerking met Trajectum, dat nu al weerbaarheidstrainingen verzorgt in de hal en dit wellicht kan uitbreiden. „Er is grote behoefte aan een dorpshuis”, weet Boymans. „Maar het gebouw zal niet voor alle dorpshuisfuncties kunnen fungeren, het is niet geschikt voor muziekuitvoeringen en koren.”

Het is de bedoeling dat de werkgroep nog dit jaar een advies uitbrengt, waarna politiek Westerveld begin volgend jaar concreet aan de slag kan met de toekomst van De Spronk.