Kritiek op participatie en communicatie bij plan voor zonnepark Hoevenweg

Zonnepark. Provinsje Fryslân

Dalfsen - Participatie van de bewoners en de communicatie spelen ook bij het plan om een zonnepark bij de Hoevenweg van 14 hectare te realiseren weer een cruciale rol. Dit bleek dinsdagavond tijdens de digitale raadscommissie van de gemeente Dalfsen.

Alle raadsfracties gaan intern weer overleggen of ze dit park willen toestaan. Bert Ruitenberg omschreef de situatie kenmerkend: „Het is een zonnepark met twee gezichten, we waren eerst positief. Het draagt bij aan de doelstelling van ons duurzaamheidsbeleid. Het park is landschappelijk ingepast maar de verbazing is groot over de participatie en communicatie.”

In het algemeen vinden de raadsleden de opzet van het park aansprekend maar door de inbreng van zeven insprekers worden veel zaken uit de rapporten nu weer in twijfel getrokken. Aanwonenden, burgers, agrariërs en agrarische organisaties bekritiseren het plan met duidelijke argumenten. Als voorbeeld wordt het dubbel gebruik van het park genoemd; bij realisatie lopen er schapen onder de panelen maar of dit wel goed is voor de schapen en de bodem van het terrein wordt door de insprekers in twijfel getrokken.

Ook worden vraagtekens gezet bij het onttrekken van goede landbouwgrond en natuurgebied waar veel dieren zoals reeën en de wielewaal leven.

Een van de inspreker stelde bedenkingen te hebben bij de initiatiefnemer en verwees daarbij naar informatie op internet en naar de situatie bij een park in Raalte. Ook de toegezegde keukentafelgesprekken hadden bij sommige bewoners nooit plaatsgevonden.

Onduidelijkheid is er ook over de vergoeding die initiatiefnemer Powerfield beschikbaar stelt. Is dat nu 25.000 of 35.000 euro voor een lokaal fonds? Ook is onduidelijk of nu één of twee scholen gratis zonnepanelen krijgen.

Het college moet actiever beleid voeren op het eerst volleggen van daken met panelen. Wethouder Schuurman hield de raadsleden voor dat dit park nog volgens de regels van het oude beleid tot stand is gekomen. Er werden toen nog niet zoveel voorwaarden gesteld omdat de kern van dat beleid is dan men zonneparken op het maaiveld toestaat.

Het traject loopt inmiddels al drie jaar.