Kunnen alle recreatieparken in Westerveld wel meedoen aan diftar? Deel gemeenteraad heeft zo z'n twijfels

Het laatste woord over de invoering van diftar in de gemeente Westerveld per 1 januari 2024 is nog niet gezegd. Een groot deel van de raad maakt zich vooral zorgen over de 899 aansluitingen op 33 locaties in Westerveld waar nu nog rolcontainers staan waar al het afval in gaat.

ROVA

Deze 33 locaties, voornamelijk recreatieparken en hoogbouw, moeten binnen een jaar worden voorzien van inzamelcontainers met een toegangspas. Er zijn ingewikkelde situaties bij. Gaat dat wel lukken, vroeg een deel van de raad zich af. Wethouder Henk Doeven stelde dat Rova dit binnen acht tot negen maanden kan regelen. Duurzaam Sterk Westerveld kondigde alvast een amendement aan om nu te regelen wat er moet gebeuren als eind volgend jaar blijkt dat het toch niet gelukt is.

Nieuws

menu