Laatste kans voor de Bronzen Mammoet

Dit is de trofee: de Bronzen Mammoet.

Dit is de trofee: de Bronzen Mammoet. Eigen foto

Het OERmuseum bestaat dit jaar 15 jaar. Daarom wordt een reeks van activiteiten georganiseerd. Een daarvan is de toekenning van de Bronzen Mammoet. Deze trofee is bedoeld voor de beste amateurarcheoloog in de regio.

De Bronzen Mammoet is bestemd voor een persoon, een groep personen of een instelling die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de archeologie in de regio Zuidwest-Drenthe. Voorwaarde is wel dat het om een amateur/groep amateurs moet gaan die in de regio actief is/zijn (geweest).

Een onafhankelijke jury beslist aan wie de Bronzen Mammoet wordt toegekend. De jury bestaat uit Wijnand van der Sanden, Vincent van Vilsteren en Harry Wolters. Een kandidaatstelling moet zijn onderbouwd met overtuigende argumenten waarom de kandidaat de Bronzen Mammoet verdient, met ‘bewijsstukken’ als foto’s en artikelen. Kandidaten kunnen worden aangemeld via beheer@oermuseum.nl . De sluitingsdatum voor kandidaatstelling is vrijdag 25 juni