Lokale ondernemers in Staphorst werken samen aan vergroening

Ze zijn al drie jaar bezig om op initiatief van de provincie Overijssel een consortium op poten te zetten, om bedrijven in de gemeente Staphorst te vergroenen. Het is er nu: Consortium ET+, bedoeld om ondernemers duurzaam te laten worden.

Alle deelnemers van het consortium ET+, inclusief de gemeente Staphorst, bij elkaar.

Alle deelnemers van het consortium ET+, inclusief de gemeente Staphorst, bij elkaar. Foto: MvS

Op drie plaatsen in Overijssel is een dergelijke lokale samenwerking opgetuigd, als een soort proef. ET+ (Energie Transitie), bestaande uit Staphorster bedrijven en energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst, gaat het in Staphorst doen. Wij Duurzaam Staphorst bouwt drie windmolens in deze gemeente en wil zich verder ook toeleggen op het verduurzamen van de eigen regio.

Het onderwerp duurzaamheid is actueler dan ooit nu IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, deze week een rapport publiceerde over de gevolgen van de klimaatverandering voor onze oceanen. De conclusie is duidelijk: de CO2-uitstoot moet drastisch naar beneden.

Gemeenten in de regio zijn met de zogeheten Regionale Energie Strategie drukdoende om te vergroenen. Staphorst wil in 2030 21 GWh aan duurzame energie opwekken. Dat is de helft ten opzichte van het energiegebruik in 1990. In 2050 moet het nul zijn. Van de 120 GWh moet de helft van molens komen, 50 GWh van panelen op daken en 10 GWh van zonnevelden op land.

Duurzaam en commercieel

ET+ bestaat uit de plaatselijke bedrijven Kooiker Installatie voor de cv’s en warmtepompen, Stiso Isolatiewerken voor de technische isolatie, VI Bouwmanagement voor de energiescans en Kiekebos Klimaat & Duurzaam voor airconditioning, lucht-, water- en warmtepompen en duurzame technieken. Met verduurzamen komt vaak investeren, subsidiëren en financieren om de hoek kijken. Daarom nemen ook Countus accountants en adviseurs en Subvention subsidieadviseurs deel. LK mediasupport is aangesloten om de communicatie zichtbaar te maken.

ET+ is zowel commercieel als ideëel. De bedrijven die meedoen, hopen op klussen, want de schoorsteen moet wel roken, maar het duurzame doel is minstens zo belangrijk, benadrukken de overheden.

De provincie Overijssel en de gemeente Staphorst dragen geld bij om de niet-efficiënte uren rendabel te krijgen, want anders is het niet te doen. „Voordat wij voor een bedrijf aan de slag kunnen, gaan er heel wat gesprekken aan vooraf”, zegt Jan van Ittersum namens ET+. De bedrijven hopen op werk als een bedrijf meedoet, maar een bedrijf is niet verplicht om ‘onze’ partners in te huren. We hopen dat natuurlijk wel.”

De kracht van het lokale consortium is volgens Van Ittersum dat de lijnen kort zijn en de mensen elkaar kennen. Dat schept vertrouwen en dat kan het proces versnellen. ET+ wordt verder gesteund door ICC Staphorst, Sport & Business Staphorst en Ondernemersvereniging Staphorst-Rouveen.