Mariakerk in Ruinen gaat een nieuwe toekomst tegemoet, appartementen in De Bron

De protestantse gemeente Ruinen staat dit jaar voor een grote uitdaging. Niet alleen worden de Mariakerk en het terrein daaromheen heringericht, ook wordt aan de achterkant van het kerkgebouw een nieuw kerkelijk centrum gebouwd. Het huidige centrum De Bron wordt daarna omgebouwd tot vier appartementen.

De Mariakerk in Ruinen staat aan de vooravond van een reeks veranderingen. Herinrichting binnen en buiten en aanbouw van een nieuw centrum, dat De Bron moet vervangen.

De Mariakerk in Ruinen staat aan de vooravond van een reeks veranderingen. Herinrichting binnen en buiten en aanbouw van een nieuw centrum, dat De Bron moet vervangen. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Er wordt binnen de kerkenraad al zeker vier jaar gesproken over de veranderingen, waarbij facetten als vergrijzing en teruglopend kerkbezoek leidend waren. Er kwamen tal van ideeën op tafel, maar met het verkrijgen van een legaat van 500.000 euro kwam de planvorming in een stroomversnelling terecht. „Er waren al plannen om de pastorie en De Bron te verkopen, maar er werd toen ‘van hogerhand’ ingegrepen. We kregen dit legaat om mee te ‘spelen’. Daar is toen speciaal een grote werkgroep voor opgericht”, schetst Ben Schaper, voorzitter van de Kerkenraad en de Kerkrentmeesters.