Meerderheid raad wijst plan zonnepark Oude Willem af. Westerveld gaat nu wel haast maken met visie voor zonne-energie

Onderzoek het plan voor een zonnepark bij Oude Willem en andere initiatieven op gebied van zonne-energie. Met een motie met deze inhoud probeerden VVD, Gemeentebelangen en de PvdA het plan voor een zonnepark bij Oude Willem een kans te geven. Het college had een duidelijk ‘nee’ op tafel gelegd. De vele moeite was tevergeefs, de drie partijen kregen hun collega’s niet mee in hun standpunt.

Het gaat om het roodomlijnde gebied.

Het gaat om het roodomlijnde gebied. Foto: Google Maps

Dat wethouder Henk Doeven bij aanvang van de vergadering als extra mededeling een versnelling van de energievisie op tafel legde, speelde vast mee in deze uitkomst. Over twee maanden krijgt de raad een kadernota waarna de energievisie op het gebied van zonne-energie nodig dit jaar vorm kan krijgen. „Dan kunnen alle initiatieven nog dit jaar beoordeeld worden”, aldus Doeven.

Nieuws

menu