Meevaller van een miljoen per jaar voor gemeente De Wolden

Financiële meevaller in De Wolden. Foto: Pixabay / Harry Trauss

In het huishoudboekje van de gemeente De Wolden kan financieel wethouder Egbert van Dijk een forse meevaller noteren: voor de komende vier jaar komt een extra bedrag vanuit Den Haag van minimaal 670.000 euro en maximaal 870.000 euro. Het leidt ertoe dat de meerjarenbegroting voor de jaren 2022-2025 steeds een positief resultaat van een miljoen euro laat zien.

De meevaller is afkomstig uit de septembercirculaire 2021 van het Rijk, die er gunstiger uitziet dan het bericht van de maand mei. De circulaire geeft de meest actuele informatie over de hoogte van de uitkering uit het Gemeentefonds, gebaseerd op de Miljoenennota 2022 van het Rijk. Het college stelt de gemeenteraad voor om de meevaller te gebruiken ‘bij het bestendigen en continueren van een behoedzaam financieel beleid en te betrekken bij het nieuwe college- en raadsprogramma’. Die programma’s worden na de raadsverkiezingen van maart 2022 opgesteld.

Het college van B en W merkt wel direct op dat het nieuwe kabinet, wanneer dat er ook maar komt, nog wel besluiten moet nemen over zaken als extra financiële middelen voor de jeugdzorg na 2022 en de herverdeling van het Gemeentefonds. Die besluiten kunnen weer van invloed zijn op de hoogte van de Haagse uitkering.

Nieuws

Meest gelezen