Melkveehouder uit Ruinerwold gaat natuurinclusief boeren met Staatsbosbeheer

Nick van den Pol met Godfried Vis, de vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer in de stal. Foto: Albert Henckel

Staatsbosbeheer gaat een verregaande samenwerking aan met de familie Van den Pol uit Ruinerwold. De gisteren getekende samenwerkingsovereenkomst combineert méér biodiversiteit met een rendabele bedrijfsvoering.

De overeenkomst maakt deel uit van een groot project van Staatsbosbeheer en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, waar uiteindelijk over het hele land verspreid 80 boeren aan mee gaan doen. De WUR (Wageningen University & Research) monitort een deel van de projecten. Vanuit de provincie Drenthe was gedeputeerde Henk Jumelet bij de ondertekening aanwezig.

Vader Peter van den Pol runt een regulier melkveebedrijf in Ruinerwold. Met het toetreden van zoon Nick tot de maatschap, kiest familie Van den Pol voor een verbreding en vergroening van het melkveebedrijf. Het huisperceel van de maatschap ligt in het kwelgebied van het Dwingelderveld. In het centrum van Ruinerwold heeft Van den Pol begin 2022 boerderijwinkel Het Ambacht geopend.

Met de natuur

Maatschap Van den Pol beheert voor Staatsbosbeheer 24 hectare kruiden- en faunarijke graslanden. Het natuurmaaisel wordt grotendeels als voer gebruikt voor onder andere het jongvee. Het deel dat niet geschikt is als voer, wordt gebruikt om in combinatie met drijfmest compost en bokashi te maken. Verder neemt Van den Pol jaarlijks 50 tot 100 ton maaisel van Staatsbosbeheer af. Het bedrijf heeft er inmiddels goede ervaring mee op gedaan en wil uiteindelijk groeien tot 150 tot 200 ton.

Ook is er een plan om naast het beheer van kruidenrijke stroken de dotterbloem terug te krijgen. Daarnaast wordt het gebruik van kunstmest drastisch verlaagd. Tenslotte gaat het bedrijf zich meer toeleggen op het sluiten van de kringloop, door meer te focussen op (vers) gras en het gebruik van uit eiwitten afkomstig van de bierbrouwerij van Het Ambacht.

Boerderijwinkel Het Ambacht

Zoon Nick van den Pol startte samen met zijn vriendin Rosa begin dit jaar boerderijwinkel Het Ambacht in het centrum van Ruinerwold. Daar worden diverse activiteiten met elkaar gecombineerd. In de verswinkel verkopen ze eigen melk- en vleesproducten. Ook is er een brasserie en een bierbrouwerij. Het Ambacht fungeert tevens als dagbesteding. De familie Van den Pol ziet Het Ambacht als een podium om het verhaal te vertellen hoe voedsel geproduceerd en bereid wordt, waar onze voeding vandaan komt en dat het verbouwen van voedsel een brede bijdrage heeft in de maatschappij. Met deze verbreding van het melkveebedrijf is Van den Pol minder afhankelijk van het produceren en zo hopen ze de afstand van boer tot burger te overbruggen.

Landelijk project

Kern van het landelijke project van Staatsbosbeheer is grond. Staatsbosbeheer heeft 50.000 hectare grasland in eigendom en is voor zijn natuurdoelstellingen gebaat bij een stabiel beheer. Langdurige relaties en afspraken zijn daarbij van groot belang. Er zijn inmiddels overeenkomsten getekend met 25 boeren verspreid over het land. De verwachting is dat dit aantal nog dit jaar snel zal stijgen, zodat nog meer boeren stappen zetten richting natuurinclusiever boeren.

Nieuws

menu