Met koeienmest je huis verwarmen! Melkveehouder Tijmens uit Koekange ontvangt meiboom uit handen lijsttrekker voor WDODelta Miranda Wesselink

Melkveehouder Tijmens ontving een meiboom uit handen van Miranda Wesselink. Foto aangeleverd

Het CDA de Wolden is afgelopen zaterdag met een delegatie van 50 personen op bezoek geweest bij melkveehouder Tijmens in Koekange. De reden voor het bezoek? Tijmens krijgt het voor elkaar om groen gas uit mest te produceren. En dat helpt bij een verlaging van de stikstofuitstoot met maar liefst 50 procent.

Melkveehouder Tijmens is een van de initiatiefnemers van de Coöperatie Biogasnetwerk Koekange-Echten. Boeren uit Koekange en Echten zijn van plan om gezamenlijk groen gas te produceren van runder- en varkensmest door de toepassing van monovergisting. Hierbij wordt mest van het eigen bedrijf in een gesloten systeem vergist. Op het bedrijf van Klaas en Christa Tijmens is het eerste pilotproject van de coöperatie neergezet. Het opgewekte biogas uit de monovergister wordt nu omgezet naar elektriciteit. Met succes.

Meiboom

De bezoekende CDA-ers waren zwaar onder de indruk van dit initiatief bij Tijmens. Als dank voor de rondleiding overhandigde Miranda Wesselink, lijsttrekker van het Waterschap Drents Overijsselse Delta een meiboom. De meiboom is een boom die van oudsher op heel veel boerenerven voorkomt. En net als de monovergister verlaagt de meiboom ook de CO2-uitstoot. „Ik hoop dat de boom en de Coöperatie Biogasnetwerk Koekange-Echten de komende jaren gaan groeien. En dat we van beide nog heel lang plezier mogen hebben”, aldus Wesselink.

Alternatief

Voor de toekomst wordt gekeken hoe het biogas gebruikt kan worden als alternatief voor aardgas. Het biogas van meerdere boerenbedrijven wordt dan naar een opwerkunit getransporteerd. Van daaruit gaat het naar een bestaand aardgasnetwerk van Rendo. Met de mest van drie koeien kun je namelijk al één eengezinswoning verwarmen.

Monovergisting is een manier om de uitstoot van stikstof met 50 procent te verminderen. Uit studies is gebleken dat als een groot aantal bedrijven hieraan meedoen het ook commercieel interessant is. Gemeente De Wolden en het energiebedrijf N-tra uit Meppel ondersteunen het project en staan garant voor een deel van de financiële risico’s die worden genomen.

Nieuws

menu