Meten=Weten uit Westerveld richt brief aan alle provincies. 'Verbied gebruik bestrijdingsmiddelen die in natuur terecht kunnen komen'

De teelt van bloembollen levert fraaie plaatjes op, maar niet iedereen is blij met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Foto: Jan Bouwman

De provincies moeten het gebruik verbieden van bestrijdingsmiddelen die in de natuur terecht kunnen komen. Dat eist het Westerveldse burgerinitiatief Meten=Weten in een brief aan de twaalf provinciebesturen.

Volgens Meten = Weten schaden gewasbeschermingsmiddelen die in de natuur terechtkomen, de biodiversiteit. „En dat mag niet volgens de wet”, aldus het burgerinitiatief dat vraagt het gebruik van veertien chemische stoffen niet langer toe te staan.

Meten=Weten haakt met het verzoek aan de provincies in op een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland afgelopen juni. Die bepaalde dat een vergunning nodig is om op landbouwpercelen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied drainage aan te leggen, te beregenen of bestrijdingsmiddelen te spuiten. De overheid mag die vergunning niet verlenen als er significante gevolgen kunnen zijn voor beschermde natuur. De bewuste rechtszaak ging over bollenteelt in de buurt van het Holtingerveld tussen Havelte en Wapserveen.

‘Drastische afname insecten’

Meten=Weten beroept zich nu op naleving van de Wet natuurbescherming en de Habitatrichtlijn. Die schrijft namelijk voor dat ‘het bevoegd gezag’, in dit geval de provincie, maatregelen treft die nodig zijn om verslechteringen en verstoringen te voorkomen van de soorten en habitattypen waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. Het burgerinitiatief wijst erop dat insectenetende vogels last hebben van de drastische afname van insecten die ‘met een grote mate van zekerheid mede wordt veroorzaakt door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de aanwezigheid daarvan in natuurgebieden’.

Het is de eerste keer dat Meten=Weten op deze manier om actie vraagt. „Als burgers zoeken we allereerst contact met de overheid, we willen overleggen. Maar de overheid houdt dat af vanwege de landbouwbelangen”, zegt woordvoerder Henk Baptist. „Het is vergelijkbaar met het stikstofprobleem. De landbouw is geïntensiveerd zonder rekening te houden met de natuurbelangen. Dan komt er een moment dat een druppel de emmer doet overlopen. Nu dwingen we de provincies in elk geval onderzoek te doen, want ze kunnen ons verzoek niet zonder motivatie afwijzen. En dat onderzoek juichen wij toe.”

Nieuws

Meest gelezen