Minister geeft geen extra geld voor bestrijding van wolf in Westerveld

De wolf maakt vele tongen los. Foto: Shutterstock

Minister Christianne van der Wal, voor Natuur en Stikstof, geeft geen extra geld voor beschermende maatregelen tegen de wolf. Dat heeft zij als antwoord gestuurd op de brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld.

In deze brief uitte het college van Westerveld haar zorgen over de aanwezigheid van de wolven en de gevolgen die dit heeft voor de leefbaarheid in de gemeente.

De minister onderschrijft de zorgen van het college en de inwoners van Westerveld, maar kan geen extra budget vrijmaken voor de provinciale regeling ‘voorkomen schade door wolven’: ‘Met goede beschermende maatregelen kan de wolf weggehouden worden van vee. Hier kan meer mee gedaan worden. Uw verzoek voor extra budget kan ik echter niet honoreren. Het natuurbeleid is gedecentraliseerd naar de provincies en financiering van beschermende maatregelen is een provinciale bevoegdheid.’

Verder schrijft zij: ‘Ik ben me bewust van de angst die leeft bij dierhouders en burgers over de aanwezigheid van een toenemend aantal wolven in Nederland. Die angsten neem ik heel serieus en ik wil helpen om die weg te nemen. Tevens is er het feit dat het toenemend aantal wolven goed is voor de biodiversiteit in Nederland. De wolf is een inheemse soort die uit zichzelf naar Nederland is teruggekeerd en in staat blijkt om in aantal toe te nemen. De wolf is een verrijking van de Nederlandse natuur. Veel mensen zijn enthousiast over de terugkeer van deze soort. Ik heb een verantwoordelijkheid voor de natuur in Nederland en wil helpen om deze verrijking van onze natuur te behouden.’

In Europees verband wordt regelmatig gesproken over de aanwezigheid van de wolf. Een wijziging van de beschermde status van de wolf in de Europese regelgeving is echter op dit moment niet aan de orde.

Nieuws

menu