Mountainbikeroutes Holtingerveld op drie punten aangepast. 'Cultuurhistorische en natuurwaarden veilig gesteld én mountainbikers kunnen blijven genieten'

Mountainbiken in de natuur. Foto: Ruben Drenth

Mountainbikevereniging Havelte e.o. en Natuurmonumenten hebben onlangs de oranje en groene route in het Holtingerveld gewijzigd. De routes liepen door een steeds kwetsbaar wordend natuurgebied.

Met de wijzigingen is er een betere balans gekomen tussen de natuur, cultuurhistorie en beleving, aldus de organisaties.

In 2022 hebben Natuurmonumenten en de mountainbikevereniging de MTB-routes geëvalueerd. Daaruit kwam naar voren dat beide partijen tevreden zijn. Moutainbikers (MTB’ers) maken graag een ritje door het Holtingerveld.

‘Er waren drie route-onderdelen die hoofdpijn opleverden. Daar zaten fietsers zeldzame dieren en kwetsbare flora in de weg. Daarbij kwam dat het cultuurhistorische grafheuvelcomplex uit de Bronstijd bij de oude schaapskooi, de activiteiten van de fietsers niet zo goed verdroeg’, aldus Natuurmonumenten. In goed overleg met het bestuur van de vereniging zijn deze routes iets aangepast en dit is met bordjes in het veld aangegeven.

Drie routewijzigingen

De eerste verandering is bij ‘De weg achter de Es’, de tweede bij ‘De Meeuwenkolonie’ en de derde bij het ‘Strubbenbosje bij de grafheuvels’ en de oude schaapskooi van het Holtingerveld.

In de omgeving Weg achter de Es voerde Natuurmonumenten onlangs natuurherstelmaatregelen uit. Geïsoleerde heideveldjes werden weer met elkaar verbonden. ‘Zo kunnen diersoorten als de zeldzame bruine vuurvlinder en de adder beter migreren tussen winter- en zomerverblijf. Dit is goed voor een gezonde populatie. Om de heide open te houden gaan er Schotse Hooglanders grazen. De dieren staan in een raster, dat recent is geplaatst. De MTB-route loopt buiten het raster om, over het zandpad van De weg achter de Es en sluit dan aan op de Studentenkampweg’, legt Natuurmonumenten uit.

Amfibieën en reptielen gered

Bij de Meeuwenkolonie en het Armveen trekken amfibieën en reptielen zoals ringslang en levendbarende hagedis heen en weer tussen vennen en heide. Deze dieren voelen de fietsbanden op de zandweg niet aankomen en kunnen daar overreden worden.

‘Het ‘Strubbenbosje bij de grafheuvels’ is cultuurhistorisch zeer waardevol. Hier groeien bijzondere planten zoals zevenster, witte klaverzuring en Lelietje-der-dalen. Met het verleggen van de route worden de cultuurhistorische en de bijzondere natuurwaarden veilig gesteld en kunnen mountainbikers op de fiets blijven genieten van het Holtingerveld.’

Nieuws

menu