Dorpsgemeenschap Havelte zorgt voor verwarring en tweespalt in gemeenteraad Westerveld: 'Niet alleen sport, ook wonen is belangrijk'

De Dorpsgemeenschap Havelte heeft de gemeenteraad van Westerveld dinsdagavond behoorlijk opgeschud: niet alleen sport is belangrijk, ook woningbouw verdient de grootste aandacht.

Krijgen de sportverenigingen in Havelte nieuwe accommodaties of wordt de sport onderdeel van een totaalplan voor het hele dorp?

Krijgen de sportverenigingen in Havelte nieuwe accommodaties of wordt de sport onderdeel van een totaalplan voor het hele dorp? Foto: Gerrit Boer

Op de agenda stond het toekomstbestendig maken van verschillende sportaccommodaties in Havelte. Twee scenario’s zijn nader uitgewerkt: de ijsclub, survivalvereniging, duivenclub en voetbalvereniging blijven op hun huidige plek en betalen een derde deel mee aan de broodnodige renovatie van hun onderkomens. Of de eerste drie verenigingen verhuizen naar het terrein van ‘de voetbal’. Voordeel: geen eigen bijdrage, want volgens dit plan komt er kostbare (bouw)grond vrij voor de gemeente.

Nieuws

Meest gelezen