Nieuw onderzoek naar woningbehoefte in Oudleusen

Er komt een nieuwe peiling naar de woningbehoefte in Oudleusen.

Thijs Hogekamp uit Oudleusen heeft maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een warm pleidooi gehouden voor een nieuwe peiling onder de inwoners over hun woonbehoefte.

Aan het dit jaar gehouden woonbehoefteonderzoek in de gemeente waarvoor 5000 inwoners zijn aangeschreven en in Oudleusen zelfs iedereen hebben weinig inwoners uit Oudleusen meegedaan. Van de 655 inwoners deden slechts 114 mee. Dit tot grote teleurstelling van Hogekamp. Voor Hogekamp is het gissen naar de reden van de geringe belangstelling. Hij denkt in ieder geval dat dit niet overeenkomt met de werkelijke belangstelling voor wonen.

Hij wil graag weten hoe de bewoners denken over bijvoorbeeld een Knarrenhof dan wel generatiehof in het dorp. Samen met Plaatselijk Belang Oudleusen wil Hogenkamp een nieuwe peiling houden in het dorp. De gemeenteraad moet deze bevindingen dan meenemen in haar woningbeleid. Hogekamp gaat samen met Plaatselijk Belang de nieuwe peiling uitvoeren.

Nieuws

menu