Nieuwe burgemeester Staphorst vindt het geen probleem om ambtsgebed voor te lezen. 'Bidden en danken hoort er gewoon bij'

Vlak voor de raadsvergadering en vlak na het afsluiten ervan, leest burgemeester Jan ten Kate van Staphorst het ambtsgebed voor. De nieuwe burgemeester is geen frequent kerkbezoeker. Hoe is het voor hem om plechtig te bidden, alvorens hij de hamer ter hand neemt?

Burgemeester Jan ten Kate.

Burgemeester Jan ten Kate. Foto: Frens Jansen

Ten Kate is de eerste partijloze burgemeester van Staphorst. Op 28 mei werd hij beëdigd. Hij is geen lid van ChristenUnie, SGP of het CDA en ook niet bijster religieus. Toch leest de nieuwe eerste burger plechtig het ambtsgebed voor.

„Ik vind dat geen enkel probleem. Het hoort bij de cultuur van Staphorst dus dan doe ik dat en ik vind het eerlijk gezegd ook wel een moment van bezinning en contemplatie voor en na de vergadering. Het hoort erbij, dus ik doe. Geen enkel probleem.”

‘Aanbiddenswaardige God, die door uw Goddelijke Macht het heelal hebt geschapen en in stand houdt. Die door uw oneindige wijsheid alles regeert en ons geroepen hebt tot het bestuur van deze gemeente. U bidden wij dat Gij ons door Uw Geest wilt leiden, opdat wij met wijsheid, onpartijdig en vrijmoedig, de belangen der gemeente mogen behartigen en haar zo besturen dat Uw naam daarvoor worde verheerlijkt en haar welzijn bevorderd. Dit vragen wij u in de naam en derwille van onze Here Jezus Christus. Amen.’

Na afloop van de bijeenkomst is er een dankgebed. Genadige God, wie toekomt ere, aanbidding en heerlijkheid. U naam zij dank dat Gij ons tot deze arbeid heeft willen bekwamen. Laat Uw zegen rusten op hetgeen door ons is besloten...’

In 40 gemeenten wordt nog gebed opgezegd in raadzaal

Ruim een derde van de gemeenten waar in 2014 een gebed in de raadzaal klonk, hebben deze in de afgelopen vijf jaar afgeschaft. Waren er vijf jaar geleden nog 62 gemeenten met een ambtsgebed, nu zijn het er nog veertig, waaronder dus Staphorst. Ook Zwartewaterland bidt en dankt nog en Ommen ook.

In de statuten van de gemeenteraad staat dat het gebed voor en na de vergadering uitgesproken dient te worden. Tegenwoordig spreekt de burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad, eerst het ambtsgebed uit en opent daarna de vergadering.

Voor 2006 was dit andersom: eerst de opening, dan gebed en eerst gebed en dan de sluiting, waardoor het ambtsgebed deel uitmaakte van de vergadering. Dat is omgedraaid. De reden was een brief van Binnenlandse Zaken. Het gebed behoort geen deel uit te maken van de openbare vergadering. Staphorst paste het reglement van orde toen aan.