Nieuwe strategie stichting ZZWD werpt nu al vruchten af: met én voor de mensen

Sinds de stichting ZZWD (Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe) vorig jaar de nieuwe strategie afrondde, heeft de zorgaanbieder in de gemeente De Wolden en Westerveld nieuwe stippen op de horizon gezet. „Tijdens corona moesten we er staan en was er geen speld tussen onze koers te krijgen, maar onze stijl is om het met én voor de mensen te doen”, zegt directeur Mariska Roeters.

ZZWD-directeur Mariska Roeters showt de vlag met het nieuwe logo, alvorens deze in top gaat bij 't Neie Punt in Ruinen.

ZZWD-directeur Mariska Roeters showt de vlag met het nieuwe logo, alvorens deze in top gaat bij 't Neie Punt in Ruinen. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Op alle vestigingen van ZZWD wappert inmiddels een vlag met het nieuwe logo, tevens werden gebakjes uitgedeeld aan bewoners en medewerkers. „Vorig jaar hebben we ons nieuwe strategisch plan tot stand gebracht, wat aanleiding gaf tot het herijken van onze identiteit. Wie zijn we en waar staan we voor, wat zijn onze waarden., legt Roeters uit.

Ellende van corona