Landschap Overijssel maakt nieuwe visie voor bomen. Bossen worden voorbereid op klimaatverandering

Bosgebied. Foto: Mediahuis Noord

Landschap Overijssel heeft een nieuwe bosvisie gemaakt voor de 2000 hectare bos in de provincie. Dit gebeurde voor het laatst in 2003.

Bossen in de provincie krijgen een eigen profiel: natuurbossen, beleefbossen, productiebossen en erfgoedbossen (landgoederen). Om de bossen weerbaarder te maken, moet de biodiversiteit verbeteren. Om de gevolgen van droogte tegen te gaan, wil Landschap Overijssel droogtetolerante bomen aanplanten of met beheer bevoordelen. In natuurbossen kiest Staatsbosbeheer alleen voor inheemse soorten, in de andere bossen kan het ook om uitheemse soorten gaan.

De visie moet bossen voorbereiden op de klimaatverandering. Het gaat volgens Landschap Overijssel hard. De stikstofcrisis doet er nog een schepje bovenop. Sommige soorten groeien heel hard op het teveel aan stikstof en andere delven daardoor het onderspit. Stikstof heeft een verzurend effect op de bodem. Belangrijke mineralen spoelen uit. Bossen worden kwetsbaarder.

Uiteindelijk zullen alle bossen een meer natuurlijk karakter krijgen, met omgevallen bomen en meer afwisseling in soorten en structuur. Zo behouden de plant- en diersoorten die in bossen leven hun leefgebied. Dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit: het maakt bossen gevarieerder en veerkrachtiger.

Nieuws

menu