Organisaties in Olde Maten gaan onder grotere paraplu werken aan gebiedsinrichting

De samenwerkende partijen in gebied de Olde Maten gaan verder als werkgroep onder de paraplu van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta.

De Olde Maten is een vrij gesloten gebied. Dat moet veranderen, maar wel met belangrijke randvoorwaarden.

De Olde Maten is een vrij gesloten gebied. Dat moet veranderen, maar wel met belangrijke randvoorwaarden. Foto: Streekredactie / Eelco Kuiken

Vorig jaar is het ‘Uitvoeringprogramma voor de Olde Maten en Zwartewatersklooster’ opgesteld door de samenwerkende organisaties in de Olde maten. Dat zijn: Staatsbosbeheer, Agrarische natuurvereniging Horst en Maten, Stichting Erfgoed Zwartewatersklooster (SEZ), werkgroep ‘Hooidelta’ en de Stichting Vrienden van de Oldematen (VVO).

Deze partijen werken sindsdien met elkaar samen als ‘Gebiedsalliantie Samenwerking Olde Maten (SOM), waarbij de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland als adviseur betrokken zijn. Het doel is ideeën realiseren die het gebied meer op de kaart zetten en tevens het karakter behouden.

Voor de realisatie van dit programma gaat de Gebiedsalliantie SOM fungeren als werkgroep onder de vlag van Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Dit is een samenwerkingsverband tussen tientallen gebiedspartijen. Het werkgebied beslaat het gehele buitengebied van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Daar komt nu dus een deel van de gemeente Staphorst bij. De coöperatie werkt aan vitale dorpen, versterking van natuur en landschap, een duurzame landbouw en een gezonde regionale economie.

Randvoorwaarden

In het Uitvoeringsprogramma voor de Olde Maten zijn ideeën opgenomen als: landschapsbiografie, recreatieve belevingsapp, studiegroep natuurinclusieve landbouw, verbeteren van wandelpaden, marketing en promotie, informatiepanelen en een goede bewegwijzering, parkeervoorzieningen, educatie/onderwijsprogramma, wandel- en fietsverbindingen en inzet van mensen met een beperking. Randvoorwaarden zijn: rust in de leefomgeving, versterken van de economie en deel zijn van een groter geheel.

In 2017 nam Verenging Vrienden van de Olde Maten (VVO), de exploitant van de Veldschuur Bid en Werk in Rouveen, het initiatief om samen met Staatsbosbeheer, Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten en de beide gemeentes Staphorst en Zwartewaterland een werkatelier te organiseren met behulp van Atelier Overijssel. Doel was een stip op de horizon te zetten voor het gebied de Olde Maten. De uitkomsten zijn verwerkt in het rapport ‘Gebiedsprogramma voor de Olde Maten in haar omgeving’.