Ommetje Jupiter is nog lang niet de laatste klus van stichting in Dwingeloo

Wie had gedacht dat met de ingebruikname van het vijfde Dwingeler ommetje een einde komt aan de uitbreidingen van de wandelmogelijkheden in- en rond Dwingeloo, komt bedrogen uit. Na ommetje Jupiter komt er ook nog een zesde, die in ieder geval langs het nieuw aangelegde voedselbos bij camping Torentjeshoek voert.

Het ommetje Jupiter voert ook over Dieversluis, de Drentse hoofdvaart moet tweemaal worden overgestoken.

Het ommetje Jupiter voert ook over Dieversluis, de Drentse hoofdvaart moet tweemaal worden overgestoken. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Dat maakte Erik Boelm zaterdagmiddag namens de stichting Dwingeler Ommetjes bekend in Dieverbrug, voordat een twintigtal liefhebbers de 5,5 kilometer rond Dieverbrug verkenden. „Wij kunnen al wel tot negen ommetjes, we krijgen aardig wat aanvragen”, vertrouwde Boelm de aanwezigen toe.

Het houdt dus niet op met de ommetjes, nadat in 2018 de eerste werd gerealiseerd. Dat was Mars, daarna volgden Leda bij Lhee, Uranus bij Eemster en Pluto bij Lheebroek.

Mooi naar de overkant

En nu dus Dieverbrug. „Ik vind het ook mooi dat we naar de overkant gaan, dat we beide kanten van Dieverbrug pakken”, stelde Boelm vast. Er werd hard gewerkt aan de route, met onder andere de aanleg van een nieuw wandelpad in het bosje dat in Dwingeloo bekend staat als ‘het Diekie’. „We hebben daar zelf ook twee bruggetjes aangelegd. Het is voor herverdeling dat je daar door het bos kan lopen.”

Bij De Drentse Hoofdvaart gaat de route over de sluis naar Dieversluis en over de provinciale weg naar De Wringen. „Maar wel door de natuur van De Wringen, niet tussen de bedrijven langs”, glimlacht Boelm. Via een omtrekkende beweging gaat het uiteindelijk weer terug naar de Dwingeler kant.

Volgens Erik Boelm is het eenvoudig om een route te tekenen. „Maar dan begint het echte werk, het lastigste bij de aanleg is het overleg met de eigenaars van de gronden. Niet alleen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar ook de gemeente en het waterschap, alsmede een aantal boeren. „Die moet je allemaal meekrijgen en dat is nog steeds gelukt. Al hebben we hier en daar wel eens een route moeten verleggen.”

Subsidie met voorwaarden

De stichting Dwingeler Ommetjes kreeg 50.000 euro subsidie van de gemeente, wel met de voorwaarden dat er vijf ommetjes moesten komen met als typisch Dwingeler thema sterren en hemellichamen . Van dat geld werd een hoop materiaal aangeschaft om alle ommetjes te onderhouden. Erik Boelm herinnerde eraan dat ze in 2015, toen de plannen werden geboren, met vier vrijwilligers begonnen. „Nu hebben we er twintig en we kunnen er meer gebruiken”, waarop direct een aantal handen de lucht in ging.

Om het de onderhoudsploeg gemakkelijk te maken, werd van een boer een oude schapenkar gekocht. „Die hebben we opgeknapt en Wopke Zoer heeft voor de mooie en herkenbare vormgeving gezorgd.” Diezelfde Zoer, geboren in Dwingeloo en nu verhuisd van Ruinerwold naar Nieuw-Amsterdam, verzorgde ook de vormgeving van de plaatjes op de paaltjes van de ommetjes. „De paaltjes zijn betaald door het Recreatieschap, daarom staan er ook de witte pijltjes op van het wandelknooppuntnetwerk van de provincie. De ommetjes maken inmiddels deel uit van dat netwerk.”