Omwonenden Noord Lheeder Es in Lhee gaan in beroep tegen provincie. 'Analyse spuitgegevens laat zien dat actie niet overbodig is'

Een bollenteler uit Smilde is het niet eens met een boete van 25.000 euro. Foto: Gerrit Boer

Omwonenden van de Noord Lheeder Es in Lhee zijn in beroep gegaan tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek dat ze in 2021 hadden ingediend bij de provincie. De omwonenden willen dat de provincie optreedt tegen het gebruik van pesticiden op de Noord Lheeder Es.

Ze hebben onlangs spuitgegevens ontvangen van de provincie waaruit volgens hen blijkt dat hun rechtsgang geen overbodige actie is. ‘Zolang de provincie niet kan garanderen dat het gebruik van pesticiden geen enkel kwaad kan voor de natuur én de mens hebben we rechtsprocedures nodig om de natuur en onszelf te beschermen’, aldus de omwonenden in een persbericht.

Wisselteelten

Al jaren worden de omwonenden van de Noord Lheeder Es geconfronteerd met wisselteelten van lelies, tulp, suikerbiet, tagetes en een enkel geval van aardappelen en mais. Om helder te krijgen hoeveel pesticiden op het land terechtkomt, hebben de omwonenden de spuitgegevens opgevraagd. Daarvoor was een Wet Open Overheid-verzoek nodig.

De provincie heeft vervolgensde spuitgegevens over de jaren 2021 en 2022 verstrekt. In 2021 groeiden er lelies op de es, in 2022 ging het om suikerbieten. De omwonenden hebben de spuitgegevens geanalyseerd. ‘De gegevens blijken incompleet te zijn en wijken af van de door de omwonenden vastgestelde spuitbewegingen op het veld’, stellen ze.

Nadat ze de beschikbare gegevens herleid hebben naar kilo’s/liters werkzame stoffen kwam er uit dit in hun ogen ‘onvolledige overzicht al een dramatisch beeld naar voren’. Volgens de omwonenden wordt er een hogere hoeveelheid pesticiden gebruikt dan het gemiddelde beeld dat het CBS geeft voor het hele land.

Met name het hoge gebruik van de stof Manzoceb, (inmiddels verboden door Europa vanwege aantoonbare risico’s op Parkinson) en Esfenvaleraat, (waarvoor per 6 oktober 2022 restricties gelden vanwege ongewenste milieueffecten), baart de omwonenden zorgen.

Nieuws

menu