Ondernemend Ruinerwold trekt aan de bel bij gemeente, het schiet niet op met bedrijfsterrein Hoge Akkers; ambtelijk apparaat heeft last van onderbezetting

Verschillende ondernemers aan de Westerweiden op bedrijfsterrein Hoge Akkers kampen met ruimtegebrek. Ze willen graag nieuwbouw, maar moeten nog geduld hebben. Foto: Artizzl Media / Peter Nefkens

Het bestuur van Ruinerwold Onderneemt maakt zich grote zorgen over het gemeentelijk apparaat. Dat leidt volgens het bestuur onder meer tot vertraging van invulling van bedrijfsterrein Hoge Akkers. Wethouder Gerrie Hempen geeft aan dat veel van de problemen komen door personeelsgebrek bij de gemeente.

„We hebben corona, maar er worden ook steeds meer mensen bij ons weggehaald. Dat legt een gigantische druk op de organisatie.” Hempen doelt daarmee op de SWO, de ambtelijke samenwerkingsorganisatie van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen. „Dat er mensen vertrekken bij de gemeente, heeft onder meer te maken met alle opgaven die er liggen. Alle gemeenten ervaren druk, zoals in de woningbouw. Medewerkers worden gepaaid met hogere salarissen en soms zelf een auto van de zaak. Dat gebeurt meer dan jaren geleden. Er zijn ook bedrijven die gewoon meer bieden en daarom interessant zijn voor onze ambtenaren.”

Krachtige wijze

In een brief aan college van B en W en de gemeenteraad luchtte het bestuur van Ruinerwold Onderneemt op krachtige wijze zijn hart. „Het duurt maar en duurt maar”, wijst voorzitter René Burgwal op bijvoorbeeld de uitbreiding van bedrijfsterrein Hoge Akkers. „En er was gewoon heel veel onduidelijkheid. We hebben de brief geschreven vanuit onze beleving.”

Daarin staan scherpe woorden. „Het bruist van de activiteiten in Ruinerwold en we hebben grote plannen. Er komen nog meer projecten aan en het zou jammer zijn dat de initiatiefnemers, die veelal belangeloos hier veel tijd in steken, gedemotiveerd worden door mismanagement in ons gemeentelijke apparaat.” Een andere noodkreet: „Op de een of andere manier stagneren bepaalde ontwikkelingen en krijgen wij het idee dat het de verkeerde kant opgaat met onze gemeente.”

Het voortouw nemen

In Ruinerwold willen ze graag duidelijkheid en na een gesprek met de wethouder en later met een door de gemeente ingehuurde medewerkster is de storm wat gaan liggen. „We zijn al tien jaar bezig met Hoge Akkers, we nemen zelf graag het voortouw, maar willen dan wel duidelijkheid”, zegt Burgwal. En dat is wel eens lastig, want enkele bedrijven die bouwactiviteiten op Hoge Akkers ontplooiden, kregen met de gemeente te maken. Zoals installateur Herold Pouwels en Timmerman Sierbestrating aan Haakswold vanwege problemen met de vergunning.

Gerrie Hempen geeft aan dat de gemeente met de ondernemer heeft meegedacht. „We hebben gemeentebreed heel veel aanvragen voor bouwvergunningen, als een vergunning passend is, dan kan die snel verleend worden. Voor ondernemers ligt het vaak iets anders dan voor particulieren. Het nieuwe bestemmingsplan voor Hoge Akkers is daarbij nog niet vastgesteld.” De wethouder heeft de ondernemers in Ruinerwold een informatiebijeenkomst toegezegd waarin duidelijkheid kan worden gegeven over het bestemmingsplan én hoe snel iemand dan een vergunning kan krijgen. Binnen het plan valt overigens ook de nieuwe weg van Hoge Akkers naar Haakswold, direct langs de locatie waar Timmerman naartoe gaat verhuizen.

Blijdenstede

Duidelijkheid, dat is wat ze in Ruinerwold willen. Het bestuur wijst in de eerder verzonden brief ook op de bouwplannen van het appartementencomplex Blijdenstede in het hart van het dorp. Dat heeft volgens Burgwal tot een tweedeling in het dorp geleid van voor- en tegenstanders. ‘Er worden twee kampen gecreëerd, voor en tegen, en de eensgezindheid die zo kenmerkend is voor Ruinerwold staat zwaar onder druk’, schreef het bestuur richting college. Burgwal spreekt van een problematische communicatie. „Er is een comité van tegenstanders en deze mensen geven aan dat ze niet gehoord worden. Voor de duidelijkheid: als ondernemend Ruinerwold zijn wij hier geen partij in, maar we zijn er wel voor onze inwoners en ondernemers.”

Bij het bestuur van Ondernemend Ruinerwold leeft de angst dat initiatieven van enthousiaste inwoners niet van de grond komen. „De ondernemers van Ruinerwold zijn al heel wat jaren actief in het dorp en de gemeente om het ondernemersklimaat te stimuleren en zo de leefbaarheid te bevorderen. Dit komt de motivatie niet ten goede.”

Nieuws

menu