Ondernemerskooi Holtingerveld in Havelte voldoet aan behoefte. 'Het is een poort op de poort'

„We hebben een verhaal te vertellen, daarmee zorg je voor beleving”, zegt Marrie Pruntel, secretaris en penningmeester van Stichting Holtinger Schaapskudde. Wel een verhaal, maar geen goede ruimte om dat uit te dragen. Die ruimte is er nu met de gloednieuwe ondernemerskooi. De ontvangstruimte is af, in gebruik en wordt komend najaar officieel geopend.

Duco Heun en Marrie Pruntel voor de ram van de Ondernemerskooi, waarop de ondernemers een plekje krijgen.

Duco Heun en Marrie Pruntel voor de ram van de Ondernemerskooi, waarop de ondernemers een plekje krijgen. Foto: Wilbert Bijzitter

De ontvangstruimte op Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld is klaar voor gebruik, hoewel er in en rondom het gebouw nog het een en ander moet gebeuren. Aan de wand krijgen alle ondernemers die de schaapskudde steunen een eigen bordje. Er wordt ook gewerkt aan een filmpje over alle activiteiten van de stichting en in samenwerking met Staatsbosbeheer wordt de graasweide van het kunstwerk Kudde van Ondernemers voor de ondernemerskooi opnieuw ingericht.

Deze stalen kudde, inmiddels 54 schapen groot, speelt een belangrijke rol voor de Stichting Holtinger Schaapskudde. Het is niet voor niks dat de nieuwe ontvangstruimte de naam Ondernemerskooi heeft gekregen, want de kudde van de ondernemers staat symbool voor opleving van de stichting.

Zo’n 5,5 jaar geleden ontstond deze kudde, onder aanvoering van hoofdsponsor Abe Brouwer van de plaatselijke supermarkt. Aanvankelijk deden zeventien ondernemers mee, ze betalen jaarlijks een bedrag en krijgen in ruil daarvoor een plek in de kudde. Enkele weken geleden werden dertien nieuwe schapen onthuld, wat het totaal op 54 zet.

De band tussen de kudde en de ondernemers in de regio wordt steeds sterker. „We zetten met het vijfjarenplan destijds een stip op de horizon”, vertelt Duco Heun, voorzitter van Stichting Holtinger Schaapskudde. „Een rendabele kudde die zonder geldzorgen kan werken.” Het laatste jaar van het plan is aangebroken en de conclusie is helder. „Het is gelukt. We zijn rendabel. Niet zorgeloos, maar wel uit de zorgen”, zo vat Heun de huidige status quo samen. „Dat geeft moed.”

Drukbegrazing

De steun van de ondernemers speelt hierbij een belangrijke rol, evenals de gestegen begrazingsvergoeding. „Die hebben de terreineigenaren naar een beter peil getrokken. Het was een doekje voor het bloeden, nu is het een marktconform tarief”, zegt Duco Heun. „Daarnaast hebben we veel meer werk gekregen. Er is meer begrazingsruimte gekomen door bomenkap, deze stukken moeten extra begraasd worden.” Deze zogeheten drukbegrazing zorgt ook voor meer geld in het laatje.

Het zorgt bijna voor een luxeprobleem. Niet alleen de stalen kudde is gegroeid, dat geldt ook voor de echte kudde. Om aan de vraag te kunnen voldoen, bestaat de kudde inmiddels uit 800 schapen. De in 2013 geopende kooi op de Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld biedt plek aan 400 schapen. „De schapen blijven nu langer in het veld en als dat niet meer kan, gebruiken we een schuur van een van de herders”, vertelt de voorzitter.

De 800 schapen begrazen samen 700 hectare, geleid door twee vaste schaapherders en acht hulpherders. Deze herders zijn tegenwoordig niet meer alleen druk met de zorg voor de dieren, maar ook met publieksvoorlichting. Een club van zeven vrijwilligers houdt zich bezig met de afrastering. „Deze club zou best groter mogen zijn.” De drukbegrazing zorgt er namelijk voor dat er flink meer afrastering geplaatst moet worden, in totaal staat er voor 7,5 kilometer aan afrastering in het begrazingsgebied.

Een verhaal te vertellen

„Wij hebben een mooi verhaal te vertellen”, vindt Duco Heun. Daarin gaat de ondernemerskooi een grote rol vervullen. In de oorspronkelijke plannen staat ook een ontvangstruimte ingetekend, maar die kwam er niet uit geldgebrek. „Hij is wel nodig. Onze belangrijkste taak is begrazing, maar we willen ook over de cultuurhistorie vertellen, educatie geven en het Drentse heideschaap in stand houden. We willen mensen hier wegwijs maken. Overdag is de kudde weg en dan kunnen we hier de mensen ontvangen. Het is een soort poort op de poort”, zegt Heun.

Dat lukt al aardig, heeft secretaris en penningmeester Marrie Pruntel ontdekt. „We hebben nu een ruimte om foldertjes neer te leggen en ook om het verhaal te vertellen.” De ondernemerskooi biedt de mogelijkheid aan ondernemers en andere groepen om bijeenkomsten en teamuitjes te houden en er worden workshops gegeven.

Het vijfjarenplan is bijna volbracht, maar tijd om achterover te leunen is er niet. De kudde is weliswaar rendabel, maar een beetje vet op de botten zou fijn zijn. Op bestuurlijk gebied begint het nu te knellen. Vier bestuursleden telt de stichting en dat moeten er meer worden om alle activiteiten vol te kunnen houden. Daarnaast sluit de stichting graag meer vrijwilligers in de armen, niet alleen voor de afrastering, maar ook om de nieuwe ondernemerskooi te bemannen. Tijd voor een nieuw vijfjarenplan.