Opening woonzorgcentrum De Borgstee in Vledder, dat er kwam dankzij een burgerinitiatief

Met dank aan burgerinitiatief gerealiseerd: De Borgstee in Vledder. Aangeleverde foto

De realisatie van het nieuwe kleinschalige woon-/zorgcentrum De Borgstee in Vledder is een feit. Het ontbreken van een zorgvoorziening in Vledder was voor dorpsgenoten een reden om verhuizing naar elders te overwegen en te zoeken naar een woonomgeving waar zorg wel aanwezig en goed bereikbaar is.

Dorpsbelang Vledder heeft in 2017 het heft in handen genomen en is een verkenning gestart naar de mogelijkheden om in eigen regie een zorgcentrum te bouwen. Het beoogde doel was om ook onder omstandigheden waarin je te maken krijgt met toenemende beperkingen als gevolg van ziekte, handicap en/of ouderdom goed verzorgd in het dorp te kunnen blijven wonen en deel kunnen blijven uitmaken van de dorpsgemeenschap met al haar (sociale) activiteiten.

Burgerinitiatief

Vanuit het dorp Vledder werd spontaan medewerking aan het bestuur van Dorpsbelang Vledder toegezegd en door dit burgerinitiatief is als uiteindelijk resultaat het nieuwe woon-/zorgcomplex De Borgstee, gelegen aan de Torenkamp in Vledder, gerealiseerd.

In het complex zijn 16 huur-/zorgappartementen, 3 logeer-/herstelkamers, zorgfaciliterende ruimten en 16 koopwoningen gerealiseerd. Begin 2021 is het complex opgeleverd en in gebruik genomen Alle koopwoningen zijn verkocht en worden inmiddels bewoond door de nieuwe eigenaren. Van de huur-/zorgappartementen is het grootste gedeelte bezet.

Opening online te volgen

De officiële opening van De Borgstee is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld, maar vindt nu toch plaats op vrijdag 16 juli vanaf 14.30 uur. Alleen genodigden kunnen deze bijeenkomst bijwonen. De opening is ook te volgen via livestream .

Nieuws

menu